Izstrādātas vadlīnijas darba ar jaunatni klātienes aktivitāšu organizēšanai

Lai darbs ar jaunatni varētu pilnvērtīgāk notikt klātienē un tā norises nosacījumi būtu pārskatāmi,  izstrādātas vadlīnijas darba ar jaunatni klātienes aktivitāšu organizēšanai 2021./2022. mācību gadā.

Darbā ar jaunatni klātienes aktivitāšu organizēšanā, t.sk., projektu ietvaros, jāievēro Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības –  https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-

Vadlīnijas pieejamas lejuplādei šeit – https://www.izm.gov.lv/lv/par-20212022-macibu-gadu.

Dalīties
Translate »