Ārkārtējās situācijas laikā skolēni turpinās mācības klātienē

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu un izglītības procesu organizēšanu

 

Pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas izglītības process turpināsies klātienē, regulāri veicot skolēnu testēšanu. Vienlaikus tiks pastiprinātas epidemioloģiskās drošības prasības – sejas maskas skolā gan stundu laikā, gan ārpus tām jālieto visiem skolēniem un pedagogiem. To paredz 2021. gada 9. oktobrī valdībā apstiprinātais rīkojuma projekts “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Ārkārtējā situācija valstī tiek izsludināta uz 3 mēnešiem, rīkojums stājas spēkā 11. oktobrī.

Darbā ar jaunatni klātienes aktivitātes īsteno epidemioloģiski drošā vidē. Ja nepieciešams krīzes atbalsts, tad aktivitātes pieļaujamas arī epidemioloģiski nedrošā vidē, ja aktivitāšu organizācijā iesaistītās personas, kas nonāk saskarē ar jauniešiem, ir ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Detalizētu informāciju par klases stundu un sporta nodarbību organizāciju, interešu izglītības nodrošināšanu, sporta sacensībām un augstskolu un koledžu darba kārtību pieejama IZM tīmekļa vietnē.

MK rīkojuma projekts “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” pieejams MK tīmekļvietnē.

Dalīties
Translate »