Aktuālie noteikumi darbā ar jaunatni no 1. marta

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka no šī gada 1. marta aktuālie epidemioloģiskās drošības noteikumi paredz nepieciešamību nodrošināt vispārējo epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 662.

Mācību organizatoram jāievēro attiecīgajai nozarei noteiktās prasības par pakalpojumu sniegšanu epidemioloģiski drošā vidē (vēdināt telpas, lietot dezinfekcijas līdzekļus, veikt roku mazgāšanu u.c.).

Lai piedalītos izglītības procesā un tā nodrošināšanā, neformālās izglītības dalībniekiem (izglītojamajiem un izglītības procesā nodarbinātajiem) ir nepieciešams par izglītības procesu atbildīgajai personai uzrādīt vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu.

Atrodoties mācību norises telpās, izglītojamie un izglītības procesā nodarbinātie lieto medicīniskās sejas maskas vai FFP2-FFP3 respiratorus bez vārsta. (izņemot gadījumus, kas noteikti kā izņēmumi MK NR. 662 ietvaros).

Īstenojot aktivitātes, tai skaitā mācības klātienē, maksimālais publiska pasākuma apmeklētāju skaits ir līdz 3 000 dalībniekiem, taču ikviens mācību organizators ir aicināts izvairīties no personu drūzmēšanās, tāpat tiek rekomendēts ievērot distanci.

Izglītības procesu īsteno, ievērojot pakalpojumu sniegšanas vispārīgās prasības.

!Ir jāņem vērā, ka, būtiski pieaugot Covid-19 izplatībai, valdība var lemt par jauniem drošības pasākumiem sabiedrības pasargāšanai no augstas saslimstības un mirstības, kā arī slimnīcu pārslodzes.

Dalīties
Translate »