Notiks informatīva sesija par Erasmus+ centralizēto projektu konkursu “Kapacitātes stiprināšana jaunatnes jomā”

27. maijā no 9:30 – 12:30 (pēc Briseles laika) Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA) kopā ar Eiropas Komisiju organizē tiešsaistes informācijas sesiju, lai izskaidrotu finansēšanas iespējas, kas pieejamas saskaņā ar “Erasmus+” centralizēto projektu konkursu “Kapacitātes stiprināšana jaunatnes jomā”.

Konkursa mērķis ir atbalstīt starptautisko sadarbību, politikas dialogu un neformālo izglītību jaunatnes jomā kā ilgtspējīgu sociālekonomisko virzītājspēku, jo īpaši partnervalstīs, uz kurām vērsta darbība.

Pasākumā tiks sniegta informācija par centralizētā konkursa politikas kontekstu, mērķiem, dalības nosacījumiem un priekšlikumu iesniegšanas kārtību. Dalībnieki tiek aicināti nosūtīt savus jautājumus iepriekš vai pasākuma laikā uz EACEA-YOUTH@ec.europa.eu, ziņojuma tēmā norādot “CBY 2021 Info-session”. Informatīvā sesija notiks angļu valodā platformā: https://webcast.ec.europa.eu/info-session-erasmus-plus-capacity-building-in-the-field-of-youth-2021-05-27

Reģistrācija nav nepieciešama. Detalizētāka informācija ir pieejama informatīvās sesijas programmā (.pdf).

Projektu pieteikumi centralizētajā projektu konkursā “Kapacitātes stiprināšana jaunatnes jomā” ir iesniedzami līdz 2021. gada 1. jūlijam, plkst. 17:00 (pēc Briseles laika).

Dalīties
Translate »