Izsludināts centralizēts projektu konkurss “Erasmus+” virtuālā apmaiņa 2023

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka centralizētā projektu konkursa “Erasmus+” virtuālā apmaiņa 2023 (ERASMUS-EDU-2023-VIRT-EXCH) pieteikumi iesniedzami līdz 2023. gada 26. aprīļa plkst. 18.00 (pēc Latvijas laika).

“Erasmus+” virtuālās apmaiņas mērķi ir:

  • veicināt starpkultūru dialogu ar trešām valstīm un sekmēt iecietību, izmantojot iedzīvotāju savstarpējo saziņu tiešsaistē un balstoties uz digitālām, jauniešiem ērti lietojamām tehnoloģijām;
  • veicināt dažādus virtuālās apmaiņas veidus kā papildinājumu “Erasmus+” fiziskajai mobilitātei, ļaujot lielākam jauniešu skaitam gūt starpkultūru un starptautisku pieredzi;
  • uzlabot kritisko domāšanu un plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, it īpaši interneta un sociālo plašsaziņas līdzekļu lietošanā, lai apkarotu diskrimināciju un radikalizāciju;
  • sekmēt studentu, jauniešu un jaunatnes darbinieku digitālo un vispārīgo prasmju attīstību, tostarp svešvalodu izmantošanu un darbu grupā, jo īpaši lai uzlabotu nodarbinātību;
  • ar izglītības palīdzību veicināt pilsoniskumu un kopīgās vērtības — brīvību, iecietību un nediskrimināciju;
  • stiprināt jaunatnes dimensiju ES attiecībās ar trešām valstīm;
  • izplatīt un stiprināt Eiropas vērtības.

Plašāka informācija par šo centralizēto projektu veidu pieejama JSPA tīmekļa vietnes sadaļā “Erasmus+” virtuālā apmaiņa. Savukārt plašāka informācija par šo projektu konkursu, nosacījumiem un citiem būtisiem aspektiem pieejama Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras (EACEA) tīmekļa vietnē, kā arī “Erasmus+” 2023. gada vadlīnijās.

Projekta pieteikuma iesniegšana

“Erasmus+” virtuālās apmaiņas centralizētie projektu pieteikumi jaunatnes un augstākās izglītības jomās līdz 2023. gada 26. aprīļa plkst. 18.00 (pēc vietējā laika) tiešsaistē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūrai EACEA.

Centralizētos projektu pieteikumus administrē EK izpildaģentūra EACEA. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) par “Erasmus+” centralizētajām aktivitātēm jaunatnes jomā veic informēšanas funkciju.

Dalīties
Translate »