Izsludināts centralizētais “Erasmus+” projektu konkurss “Pilsoniskas sabiedrības sadarbība” jaunatnes jomā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka izsludināts centralizētais “Erasmus+” konkurss “Pilsoniskas sabiedrības sadarbība” jaunatnes jomā ar mērķi sniegt atbalstu Eiropas nevalstiskajām organizācijām un ES mēroga tīkliem, kas darbojas jaunatnes jomā, lai:

  • palielinātu informētību par ES jaunatnes stratēģiju un Eiropas Jaunatnes gada nozīmi;
  • sniegtu Komisijai novērtējumu un ieteikumus par galvenajām jaunatnes prioritātēm;
  • veicinātu jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē.

Pieteikšanās norisinās Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras tīmekļa vietnē (turpmāk – EACEA):

Svarīgi ņemt vērā! Šogad pirmo gadu laika ierobežojumu dēļ partnerības pamatnolīguma (FPA) un īpašās dotācijas līguma (SGA) pieteikumi tiek izsludināti paralēli. Vispirms ir jāaizpilda FPA pieteikums un pēc tam FPA pieteikuma numurs jāievada SGA pieteikumā.

Informācijai! Projektu konkursa ietvaros ir iespēja saņemt darbības dotācijas Eiropas organizācijām, kuru statūtos noteiktās darbības kalpo ES politikas stratēģiskajiem mērķiem (galvenokārt bezpeļņas organizācijām, brīvprātīgām apvienībām, fondiem, NVO vai tamlīdzīgām organizācijām) visā Eiropā. Darbības dotācijas neatbalsta konkrētu projektu, bet gan organizācijas kapacitātes stiprināšanu. Uz darbības dotāciju saņemšanu attiecas tādi paši noteikumi kā projektu īstenošanas konkursiem, taču tās nenošķir tiešās un netiešās izmaksas.

Plašāka informācija par projektu konkursu pieejama EACEA tīmekļa vietnē.

Centralizētos projektu pieteikumus administrē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra EACEA. Par “Erasmus+” centralizētajām aktivitātēm jaunatnes jomā JSPA veic informēšanas funkciju.

Informatīvs tiešsaistes pasākums

16. novembrī plkst. 15:00 – 18:30 (pēc Latvijas laika) EACEA kopā ar EK organizē tiešsaistes informatīvu pasākumu, lai izskaidrotu finansēšanas iespējas, kas pieejamas saskaņā ar “Erasmus+” centralizēto projektu konkursu “Pilsoniskas sabiedrības sadarbība” jaunatnes, kā arī izglītības un mācību jomās.

Informācijas dienā tiks sniegta informācija par diviem augstāk minētajiem uzsaukumiem, kā arī sniegti ieteikumi, kā sagatavot labu pieteikumu. Pēc informatīvās daļas būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt paskaidrojumus no EACEA pārstāvjiem.

Iepriekšēja reģistrācija nav nepieciešama. Plašāka informācija un saite uz tiešsaistes pasākumu pieejama šeit.

Dalīties
Translate »