Paziņoti “GADA BRĪVPRĀTĪGAIS 2021” Goda zīmju saņēmēji

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) brīvprātīgo godināšanā “Gada brīvprātīgais 2021” godina brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus, kuri laika posmā no 2020.gada 1.novembra līdz 2021.gada 15.decembrim aktīvi darbojās sabiedrības labā, kā arī brīvprātīgajiem draudzīgākās pašvaldības. Godināšanai “Gada brīvprātīgais 2021” tika pieteikti 60 brīvprātīgie, 6 nevalstiskās organizācijas un 1 pašvaldība. Izvērtējot visus pieteikumus, Nodarbinātības valsts aģentūras izveidota ekspertu žūrija nolēma godināt 5 brīvprātīgos 2 nevalstiskās organizācijas.

GADA-BRIVPRATIGAIS-2021

No sirds sveicam godināmos un izsakām vislielāko pateicību visai Latvijas brīvprātīgo saimei!

SANDRA KUMAČEVA

Biedrības “Integrācija sabiedrībai” brīvprātīgā Mārupes novadā, kas regulāri organizē izglītojošas nodarbības cilvēkiem no sociālajām riska grupām (atkarīgajiem, notiesātajiem), lai veicinātu to atgriešanos normālā dzīvē, ģimenēs, motivētu kļūt par noderīgiem sabiedrības locekļiem. Un viņas pūles vainagojas ar rezultātiem! Cilvēki atgūst zaudētās iemaņas, mācās pacietību un uzcītību, kļūst pašpārliecinātāki par sevi un saviem spēkiem un atgriežas sabiedrībā.

GINTS BERNECKIS 

Iedvesmojošs, sirsnīgs un sabiedriski aktīvs cilvēks, uz kuru var paļauties, kurš paralēli ikdienas darbiem jau otro gadu rūpējas par mazāk aizsargātajām grupām – trūcīgākajiem un krīzē nonākušajiem Cēsu, Smiltenes un Gulbenes novada iedzīvotājiem, nodrošina tiem pārtiku un apģērbu, kā arī organizē izglītojošas aktivitātes. Ir apbrīnojama arī viņa apņēmība, māka un dzīves pieredze piesaistot atbalstītājus, ar kuru palīdzību krīzes brīžos var palīdzēt daudziem. Ginta pārliecība ir, ka tieši kopā var palīdzēt.

 

DAGNIJA RAMINA ZORGE

Jaunietei 19 gadu, un kā brīvprātīgā Jelgavā viņa darbojās jau četrus gadus. Šajā laikā Dagnija sevi parādījusi kā uzcītīgu, radošu un aktīvu brīvprātīgo, kas pirmā gatava sniegt atbalstu sociālajā, kultūras un sporta jomā gan dažādos pasākumos, gan labdarības akcijās, gan izstrādājot izglītojošus projektus. Dagnija ne tikai ar lielu atbildību veic sev uzticētos pienākumus, bet arī brīvprātīgajā darbā iesaista citus jauniešus. Viņa ir ļoti liels un labs piemērs pārējiem, ka ar savu centību un neatlaidību var izdarīt daudz.

 

LĀSMA VĪTOLA

Ir aizrautīga un harismātiska brīvprātīgā ar neizmērojamām darba spējām, kura brīvprātīgo apvienībā “Brīvprātīgie Jelgavai” darbojas jau gandrīz 5 gadus. Lāsma organizē dažādus izglītojošus projektus, popularizē brīvprātīgo darbu, iesaistās sabiedriskās aktivitātēs, sniedz atbalstu nometņu vadīšanā, kā arī palīdz ārvalstu studentiem integrēties Latvijā. Uz Lāsmu var paļauties!

 

IMANTS ŠĶĒRSTENS

2021. gada pavasarī iniciēja un kopā ar HOSPISS LV realizēja akciju “Atelpa savējiem”. Imants ir brīvprātīgais, kurš savā dzīvē ne tik vieglajā brīdī domāja par apkārtējiem un sniedza atbalstu Covid-19 pandēmijas nogurdinātajiem mediķiem. Tika nodrošinātas gan siltas pusdienas mediķiem, gan arī nodrošinot bezmaksas atpūtu viesu namos 104 mediķiem un 101 pavadošajām personām. Un iesāktais turpinās arī šodien.

 

Biedrība BONA FIDE LATVIA

Darbojas divās lielās jomās – brīvprātīgo darbs likumpārkāpēju atbalstam, sekmējot viņu dzīves maiņu un atgriešanos sabiedrībā un līdzgaitniecība. Līdzgaitnieka darbs pašiem brīvprātīgajiem rada pārliecību, ka esam mūsu sabiedrības veidotāji. Tas ļauj iepazīt dzīvi no cita skatupunkta, atklājot brīvprātīgajam arī sabiedrības ēnas puses, ar kurām mūsu ikdienā bieži nesaskaramies. Biedrības darba rezultāts ir nozīmīgs un neatsverams atbalsts daudzu cilvēku dzīvēs. Sniedz atbalstu pēc vajadzības un regulāri. Ir darbības vadlīnijas, apmācības un motivācijas sistēma, lai iesaistītu brīvprātīgos. Nozīmīgs atbalsts ne tikai mērķa grupai, bet arī Valsts probācijas dienestam un citām iesaistītajām valsts institūcijām un sabiedrībai plašākai sabiedrībai kopumā.

Biedrība “Bērnu un jauniešu centrs DARI VARI”

Kopš 2013. gada no mazas organizācijas Vidzemē ir izaugusi par spēcīgu partneri dažādām pašvaldībām un jauniešu centriem Rīgā un Vidzemē, kur rīko regulāras aktivitātes sociālā riska bērniem un jauniešiem. Biedrības mērķauditorija – bērnu namu bērni un jaunieši, kuri palikuši bez vecāku gādības, tostarp arī bērni un jaunieši ar atkarībām, NEET jaunieši, maznodrošināto riska grupas jaunieši un priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas riska jaunieši. Biedrības brīvprātīgo regulārais darbs palīdz mazināt atstumtības riskus. Pateicoties atbalsta grupām, kuras īsteno biedrība Rīgas bērnu un jauniešu aprūpes centros, ir izglābta ne viena vien dzīvība un sniegts morāls un psiholoģisks atbalsts dažādās krīzes situācijās.

Brīvprātīgā darba veicēju un organizatoru godināšanu “Gada brīvprātīgais 2021” organizēja Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Sabiedrības integrācijas fondu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Latvijas Jaunatnes padomi, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldi, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, Valmieras novada fondu.

Vēlreiz milzīgs PALDIES visiem BRĪVPRĀTĪGAJIEM par ieguldījumu sabiedrības labā!

Paldies visiem, kuri pieteica brīvprātīgos godināšanai, un ceram pieteikumus saņemt arī 2022. gada godināšanai.

Godināmie Goda zīmes saņems 2022. gada sākumā.

2021.gada apsveikuma video, kā arī video stāsti par iepriekšējo gadu “Gada brīvprātīgais” titula saņēmējiem un viņu veikumu sabiedrības labā ir publicēti brivpratigie.lv Youtube kontā.

Dalīties
Translate »