Jauniešu un organizāciju solidaritāte Ukrainas atbalstam

Jau divus gadus, kopš 2022. gada 24. februārī Krievija uzbruka Ukrainai, izvēršot pilna mēroga karu, tās cilvēki iestājas par savas valsts brīvību un neatkarību. Viņu drosme un nenogurstošās pūles ir cildenas un apbrīnojamas.

Šo cīnītāju vidū ir ne tikai Ukrainas tauta, tostarp jaunieši frontē, bet arī tie, kuri patvērumu meklējuši Latvijā, nesot sev līdzi zināšanas par savu valsti, kultūru un valodu.

Jauniešu izdoma ir neizmērojama – gan kā veidot tautu draudzības, gan apgūt sev interesējošas lietas, to apliecina arī īstenotie Eiropas Savienības projekti. Piemēram, Saldus vidusskolas skolēni un pedagogi piedalījās dažādās atbalsta sniegšanas akcijās, kas skolēnu vidū veicināja lielu interesi par Ukrainu. Šis projekts izvērtās ne tikai par mācību pieredzi, bet arī ceļojumu, kas pilns ar izziņu, draudzību un kultūras bagātībām. Pilnu rakstu, kurā projekta vadītāja Ludmila Sumļaņinova dalās ar projekta stāstu, no tā idejas līdz rezultātam var lasīt šeit.

Arī īstenojot brīvprātīgā darba projektus, organizācijas rod iespējas atbalstīt Ukrainu. Piemēram, organizācija “Young Folks”, kuras projekta ietvaros brīvprātīgais Deniss no Baltkrievijas kopā ar organizācijas pārstāvjiem izplānoja un izveidoja brīvprātīgo palīdzības centru autoostā Ukrainas bēgļiem. Kā Deniss atzīst: “Nav svarīgi, kurā valstī tu atrodies – tā var būt Baltkrievija, tā var būt arī Latvija. Ļoti svarīgi ir veicināt brīvprātīgā darba vērtības, jo daudzi cilvēki nesaprot vai arī nenovērtē brīvprātīgā darba kustību un to, ka šāda iesaiste daudz ko maina sabiedrībā. Ir svarīgi veicināt tādus projektus kā manējais, aktivitātes, kuras notiek, pateicoties cilvēkiem brīvprātīgo centrā palīdzībai Ukrainas bēgļiem, “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projektus, kā arī vienkārši brīvprātīgo darbu. Tas veicina cilvēkos sapratni, ka mazi solīši maina pasauli mums apkārt.”
Pilns stāsts video formātā skatāms šeit.

Savukārt Eiropas Komisija izveidojusi publikāciju, kurā apkopoti 15 iedvesmojoši “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projekti, kas sniedz atbalstu Ukrainas kara skartajiem cilvēkiem.  Šie stāsti ne tikai veicina izpratni, bet arī iedvesmo citus pievienoties, īstenojot projektus Ukrainas atbalstam. Publikācija pieejama šeit.

Mēs visi varam mācīties no šīs jauniešu savstarpējās solidaritātes. Šajos grūtajos laikos ir svarīgi kopā iestāties par Eiropas vērtībām, sniedzot roku tiem, kam to vajag, un kopīgi veidot cerības uz labāku nākotni. Latvijas jaunieši un organizācijas ir apliecinājuši savu interesi, vēlmi un spējas palīdzēt Ukrainas tautai un tās jauniešiem.

Šodien mēs stāvam kopā ar Ukrainas tautu, paužot mūsu atbalstu viņu cīņai un izrādot pateicību Latvijas jauniešiem un nevalstiskajām organizācijām par viņu solidaritāti Ukrainai.

Dalīties
Translate »