Iespēja līdz 15.08. pieteikties mācībām Austrijā par solidaritāti – jaunām iespējām brīvprātīgā darba jomā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina pieteikties mācībām “Solidaritāte – jaunas iespējas brīvprātīgā darba jomā”, par jaunu sadarbību veidošanu. Mācības notiks no 3. līdz 7.oktobrim Vīnē, Austrijā. Iepriekš nepieciešams reģistrēties līdz 15.augustam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē.

Eiropas Solidaritātes korpusa projekti var tikt saistīti ar tādām jomām kā klimata pārmaiņas, sociālā ekonomika, tiešsaistes aktivitātes, muzeju darbība, starp paaudžu dialogi, cilvēktiesības, u.c.? Pasākums tiek rīkots, lai vienkopus pulcētu dažādas organizācijas – gan vairāk, gan mazāk pieredzējušas, gan arī pavisam jaunpienācējus, jaunu kontaktu, sadarbību veidošanai,  pieredzes apmaiņai un jaunu brīvprātīgā darba jomu apguvei.

Mācību galvenie uzdevumi:

  • Izveidot pieredzes apmaiņas platformu organizācijām, kas pārstāv dažādas jomas;
  • Izprast solidaritātes jēdzienu kā vienu no brīvprātīgā darba pamatvērtībām;
  • Izpētīt jaunas brīvprātīgā darba un organizāciju jomas un motivēt organizācijas pievienoties Eiropas Solidaritātes korpusa kopienai;
  • Motivēt organizācijas starptautisku pasākumu rīkošanā Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros.

Mērķa grupa:

  • Organizācijas, kas ieinteresētas iesaistīties programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”, organizācijas – jaunpienācēji, ar vai bez Kvalitātes zīmes;
  • Pieredzējušas organizācijas, kas ir ieinteresētas jaunu starptautisku kontaktu dibināšanā un inovatīvu brīvprātīgā darba pozīciju izveidē.

Mācību norise: pasākuma pamatā ir neformālās mācīšanās principi. Pielietotās metodes būs interaktīvas un paredzēs līdzdarbošanos. Programmā tiks iekļautas došanās vizītēs un sesijas ar vieslektoriem. Pasākuma klātienes formāts tiks papildināts arī ar tiešsaistes aktivitātēm:

  • 26.09.2022. dalībnieki tiks aicināti pieslēgties tiešsaistes ievadsesijai, lai iepazītos savā starpā un labāk izprastu programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”.
  • 15.11.2022. dalībnieki tiks aicināti pieslēgties tiešsaistes izvērtējuma sesijai.

Plašāka informācija un pieteikšanās anketa (aizpildāma līdz 15. augustam) pieejama SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatori Lauru Timmu (tālr. 67358069; e-pasts: laura.timma@jaunatne.gov.lv).

 

Dalīties
Translate »