Dalība jaunatnes projektos – personīgs un profesionāls ieguvums

Jauniešu priekšstats par apkārtējo vidi, cilvēkiem, komunikāciju, attiecībām un citiem personību veidojošiem lielumiem veidojas vairāku faktoru ietekmē. Galvenokārt, būtiska nozīme ir spilgtiem iespaidiem, savas personības bagātināšanai, kā arī kontaktu loka veidošanai. Veiksmīga šo faktoru kombinācija jaunietim palīdz veicināt gan savu konkurētspēju, gan stiprināt savu labbūtību.

Jaunatnes projekti

Programma “Erasmus+” 

Tās ietvaros jaunieši 13 līdz 30 gadu vecumā, jaunatnes darbinieki un citi darbā ar jaunatni iesaistītie iegūst jaunas prasmes un pieredzi. Programmas jaunatnes jomas mērķis ir veicināt mobilitāti neformālās izglītības jomā un aktīvu jauniešu un jaunatnes darbinieku līdzdalību, kā arī veicināt sadarbību, sociālo iekļaušanu, radošumu un inovatīvas pieejas organizāciju un politikas līmeni jaunatnes jomā.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) apkopoja dažu programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenotāju pieredzes stāstus par projektu īstenošanu un ieguvumiem.

Projekta “Imagination is the True Magic Carpet” pieredzes stāsts

Biedrības “Radi Vidi Pats” pārstāve no Liepājas Laura Vavilova 2019. gadā 12 Latvijas jauniešu grupā organizēja un piedalījās jauniešu apmaiņas projektā “Imagination is the True Magic Carpet” Gruzijas pilsētā Rustavi. Tā galvenais mērķis bija latviešu talantīgajam māksliniekam Jūlijam Straumem veltītas mozaīkas izveidošana. Šis mākslinieks daļu dzīves ir pavadījis Gruzijā, pētot vietējo paklāju rakstus un veidojot savus. Kā galveno ieguvumu no šī projekta tā pārstāve min internacionālo vidi dažādu kultūru atšķirību novērtēšanai un pieņemšanai, radošās darbnīcas, kurās jaunieši savā starpā apmainījušies ar valodas, fotografēšanas, grafiti mākslas un citām radošām prasmēm. Vienlaikus projekta aktivitātes un dalībnieku iespaidus jaunieši dokumentēja blogā. Tāpat jauniete uzsver, ka viens no lielākajiem ieguvumiem šādos projektos ir internacionālā projektu dalībnieku vide, kas māca novērtēt kultūru atšķirības.

“Biedrībā “Radi Vidi Pats” arī pēc projektu noslēguma mēs iedrošinām jauniešus dalīties pieredzē un nodot apgūtās prasmes citiem. Konkrētajā gadījumā mēs vietējiem Liepājas jauniešiem organizējām gruzīnu virtuvei raksturīgo hinkaļu pagatavošanas meistarklasi, kā arī izveidojām vēl vienu mozaīku Liepājā, kas priecē pilsētniekus vēl šodien,” atklāj Laura.

Projekta Visasiespejas.lv pieredzes stāsts

Savukārt Gustavs Mārtiņš Upmanis ir platformas “visasiespejas.lv” dibinātājs un vadītājs. Platforma apkopo informāciju par jauniešu organizācijām un to projektiem Latvijā un pasaulē. Daloties pieredzē par sava pirmā “Erasmus+” stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā projekta īstenošanu, Gustavs atklāj galvenos izaicinājumus – sadarbību ar ārzemju partneri, Covid-19 ietekmi uz plānu īstenošanu un piemērotāko IT risinājumu pielāgošanu. Organizācijas īstenotā projekta, kurš noslēdzās šī gada rudenī, mērķis bija attīstīt “visasiespejas.lv” mājaslapu, kas katru mēnesi sasniegtu 10 līdz 15 tūkstošus plašu auditoriju, daloties ar jauniešiem svarīgu informāciju.

“Visasiespejas.lv” bija komplicēts IT projekts, kura finansējums sasniedza 100 tūkstošus eiro. Projekta partneri tika piesaistīti no Lielbritānijas un Maķedonijas. “Komunikācijā ar ārzemju partneriem es ļoti iesaku apsvērt, kā tiks nodrošināta raita informācijas apmaiņa. Ja iespējams, e-pastus pēc iespējas vairāk aizstāt ar zvaniem vai tiešsaistes sapulcēm,” pieredzē dalās Gustavs. Vienlaikus viņš atzīmē projekta lielāko ieguvumu: ““Visasiespejas.lv” tagad ir moderna mājaslapa, kas dos neatsveramu ieguldījumu mūsu stratēģijas īstenošanā.” Tāpat šādos projektos jauniešiem ir iespēja gūt turpmākajā profesionālajā ceļā vērtīgu projektu vadīšanas pieredzi un sadarbības partneru loku.

Projekta “Out in the Open” pieredzes stāsts

Jauniete Paula Ūdriņa pārstāv nevalstisko organizāciju “Piedzīvojuma gars”, kas vērsta uz personības attīstību grupas kontekstā brīvā dabā. Vēl pirms Covid-19 pandēmijas “Erasmus+” jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu ietvaros “Piedzīvojuma gars” sadarbībā ar organizāciju “Active Rainbow” un partnerībā ar vēl septiņām valstīm piedalījās projektā “Out in the Open”, kurā piedalījās 21 dalībnieks. Tā mērķis – veicināt LGBTQ+ kopienas iekļaušanu sabiedrībā. Projekts norisinājās trīs fāzēs, no kurām pirmā iekļāva āra aktivitāšu piedzīvojumu Ķegumā, otrā – aktivitāšu izmēģinājumu un pieredzes apmaiņu savās valstīs, savukārt noslēdzošajā fāzē projekta dalībnieki tikās pieredzes apmaiņā Latvijā un izveidoja parauga materiālu – “Tool kit” grāmatiņu.

Laura uzsver: “No šī un savas kopējās projektu īstenošanas pieredzes varu minēt, ka ļoti svarīgas ir divas lietas – pirmā ir sev svarīga ideja, kuru ir jāvēlas īstenot pat bez finansējuma. Otrs faktors ir uzticama komanda, kuras dalībnieki ir kompetenti savās tēmās.”.

Šie pieredzes stāsti, kā arī praktiska informācija par programmas “Erasmus+” projektiem apkopoti vebinārā, kura ierakstu iespējams noskatīties JSPA “YouTube” kanālā.

“Erasmus+” akreditācija jaunatnes jomā

JSPA jau informēja, ka organizācijām, kuras plāno regulāras mācību mobilitātes aktivitātes jaunatnes jomā, līdz 2021. gada 31. decembrim ir iespēja pieteikties “Erasmus+” akreditācijai jaunatnes jomā, kas dod iespēju ar atvieglotiem nosacījumiem saņemt finansējumu mobilitātes projektiem (jauniešu apmaiņai un jaunatnes darbinieku mobilitātei).

Lai sniegtu informāciju par jaunākajām programmas “Erasmus+” izmaiņām, prioritātēm un projektu veidiem, JSPA 2022. gada sākumā organizēs vairākus informatīvos tiešsaistes seminārus, kuros tiks sniegta būtiska informācija par projektu pieteikšanu un īstenošanu:

Programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” 

Tās fokusā ir sabiedrībai aktuālu izaicinājumu risināšana, jauniešu kompetenču uzlabošana, sociālās iekļaušanas sekmēšana un Eiropas vērtību stiprināšana. Programma aicina 18 līdz 30 gadus vecus jauniešus iesaistīties solidaritātes aktivitātēs ar mērķi risināt kādu vietējo sociālo problēmu, savukārt jauniešiem 18 līdz 35 gadu vecuma grupā caur brīvprātīgo darbu īstenot humānās palīdzības aktivitātes.

Projekta “Bites un brieži gaisu maisa”

Praktiska pieredze brīvprātīgā darba projekta izstrādē ir Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” projektu asistentei Ilzei Vanagai. No 2020. gada rudens līdz šī gada rudenim projektā “Bites un brieži gaisu maisa” brīvprātīgajā darbā ar pievienoto vērtību vides izglītībā iesaistījās divi jaunieši – Aleksandra no Serbijas un Frančesko no Itālijas. Jauniešu ieguldījums bērnudārza ikdienā un vidē, kā arī visā Gulbenes pilsētā arī pēc projekta noslēguma rosina bērnus un vietējos iedzīvotājus aizdomāties par zaļāku un sakārtotāku apkārtējo vidi.

Aleksandra no Serbijas

Aleksandrai, kura projektā piedalījās septiņus mēnešus, aktuāli bija ekoloģijas un dabas aizsardzības jautājumi. Viena no jaunietes īstenotajām aktivitātēm, strādājot ar bērniem, bija putnu barotavu izgatavošana no otrreiz pārstrādājamiem materiāliem. Vienlaikus Aleksandrai bija svarīgi iepazīt un praktiski īstenot latviešiem raksturīgas tradīcijas – piemēram, pēc puzuru veidošanas apgūšanas “YouTube” platformā viņa ar šo smalko un darbietilpīgo prasmi iepazīstināja arī bērnudārzniekus. Tāpat jaunietes interesi ļoti saistīja rokdarbi, tāpēc grupiņu audzinātājas viņai palīdzēja ar šūšanas, zeķu adīšanas un tamborēšanas apguvi. Papildus tam Aleksandras darba rezultātā ir atstāts paliekošs veltījums “Auseklītim” un visai Gulbenei – saules pulkstenis, ārstniecisko augu un tēju dārzs bērnudārza teritorijā un puķu dobe Vecgulbenes muižas parkā.

Aleksandra sēšanas darbi
Foto no Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” arhīva

Frančesko no Itālijas

Frančesko projektā piedalījās sešus mēnešus. Jaunietis, kura sirdslieta un aizraušanās papildus vides izglītības aktivitātēm ir mūzika, savas pieredzes laikā aktīvi darbojās ar iestādes audzēkņiem, pasniedzot mūzikas un ritmikas nodarbības. Tāpat bērnudārza pasākumos un pat pasniedzēju “Zoom” sapulcēs puisis spēlēja ukuleli. Tāpat kā Aleksandra, arī Frančesko “Auseklītim” atstājis paliekošu liecību no savas brīvprātīgā darba pieredzes – jaunietis sadarbībā ar vietējo kokapstrādes meistaru Arvi Rubeni izveidoja kukaiņu māju, kā arī papildināja savas iemaņas dažādu āra darbu veikšanā.

Francesco Kukaiņu māja - pabeigta Aleksandra Putnu būru veidošana Francesco vada ritma nodarbības
Foto no Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” arhīva

“Bites un brieži gaisu maisa” bija pirmā iestādes pieredze pašā brīvprātīgā projekta koordinēšanā, tāpēc gūtas arī mācības nākamajām reizēm un citiem interesentiem. “Šī pieredze ir neaizstājams starpkultūru vides radīšanas instruments. Var teikt, ka jaunieši ir atbraukuši kopā ar savu valsti un kultūras bagāžu,” uzsver Ilze un papildina, ka komunikācijas dalībnieku starpā nevar būt par daudz – tas palīdzēs izvairīties no pārpratumiem. Tāpat projekta pieteikumā un tā norisē viņa atzīmē nepieciešamību pievērst uzmanību detaļām un ikviena aspekta fiksēšanai – jo detalizētāk un konstruktīvāk, jo labāk. Ilze iesaka nodrošināt, lai papīru formalitātes tiek nokārtotas uzreiz. Galvenie konkrētā projekta ieguvumi, pēc Ilze domām, bijuši starpkultūru vides nodrošināšana, sadarbība starp paaudzēm, jaunas idejas un palīdzība, jauniešu izaugsme, vides izglītības stiprināšana un abpusēja valodu zināšanu apmaiņa.

Projekta “Vienoti draudzībā zem viena jumta”

Ar solidaritātes projekta pieredzes stāstu iepazīstina Kuldīgas aktīvo jauniešu biedrības “Sprādziens” pārstāve Daniela Reimane. Projekta “Vienoti draudzībā zem viena jumta” mērķis bija mazināt nevienlīdzību jauniešu vidū caur dažādām mākslas un mūzikas darbnīcām. Kā tas tika īstenots? Projekta ilgums sākotnēji bija paredzēts desmit mēnešus, bet Covid-19 dēļ tas tika apturēts un vēlāk atsākts, kopumā ilgstot pusotru gadu. Tā ietvaros Kuldīgas jauniešu mājā vietējie jaunieši iepazina zumbas un hip-hop deju, piedalījās ģitārspēles nodarbībās, gleznošanā, fotodarbnīcās, aktiermākslā, vainagu pīšanā un citās radošās aktivitātēs.

Starp lielākajiem ieguvumiem no projekta īstenošanas Daniela, pirmkārt, atzīmē pieredzi projektu rakstīšanā un īstenošanā. Tāpat jauniete novērtē jaunus kontaktus un savu spēju apzināšanos. “Projekts mums mācīja sadarboties un palīdzēja iegūt jaunu skatījumu uz lietām. Tāpat nācās trenēt savu pašdisciplīnu un pašmotivācijas spēju, īpaši brīdī, kad projekts pēc Covid-19 pauzes bija jāatsāk,” iespaidos dalās Daniela. Vienlaikus, daloties pieredzē ar citiem projektu īstenotājiem, jauniete iesaka laicīgu izmaksu plānošanu, līguma noteikumu pārzināšanu, laicīgu projekta aktivitāšu plānošanu, kā arī novēl atrast uzticamas atbalsta personas.

Projekta “Be Ü” pieredzes stāsts

Solidaritātes projekta īstenošanas pieredze ir arī Ričardam Mīlgrāvim no Baltijas reģionālā fonda, kurš piecu komandas biedru sastāvā īstenoja projektu “Be Ü”. “Ideja bija iemācīt citiem zināšanas, ko neiegūstam skolā, un attīstīt personīgo izaugsmi,” projekta būtību ieskicē Ričards. “Be Ü” gaitā projekts tika sadalīts pa desmit aktivitāšu mēnešiem, iekļaujot tādas personīgās izaugsmes tēmas kā pieaugšana, attiecības, uzturs, fiziskas aktivitātes, finanses, ieradumi, mentālā veselība, laiks un stress, personība, ieradumi.

Projekta tēmas tika apgūtas pārgājienos, darbnīcās, podkāstu veidošanā, “zoomnīcās”, un citās aktivitātēs. Ričarda ieteikums citiem projektu īstenotājiem ir atbalstoša mentora piesaiste, kas varētu palīdzēt dalībniekiem novērtēt projekta rezultātus un motivēt jauniešus projekta gaitā.

Ar šiem pieredzes stāstiem jaunieši dalījušies vebinārā, kurā atrodama arī praktiska informācija par projektu īstenošanu. Ierakstu iespējams noskatīties JSPA “YouTube” kanālā.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) jau informēja, ka līdz gada nogalei (31.12.2021) jaunatnes organizācijas, kas vēlās 2022. gadā īstenot brīvprātīgā darba projektus, var attālināti pieteikt Eiropas Savienības (ES) programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmi.

Lai sniegtu plašāku informāciju par programmas iespējām un projektu iesniegšanas nosacījumiem, 2022. gada sākumā JSPA platformā “Zoom” organizēs informatīvos seminārus:

Informējot par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” iespējām un projektu iesniegšanas nosacījumiem, JSPA organizēs informatīvos tiešsaistes seminārus:

 

 

Dalīties
Translate »