Brīvprātīgais darbs

Pasākuma “Izaugsmes ceļojums”‘ laikā, nominācijā “Brīvprātīgais darbs” tika apbalvota biedrība “Radi Vidi Pats”, kas ir popularizējusi un attīstījusi brīvprātīgo darbu savā kopienā. Pēdējā septiņgadē biedrība ir īstenojusi 18 individuālos un brīvprātīgo grupu darba projektus, kā arī programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” stratēģiskās partnerības projektu, veicinot lauku jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā. Pateicoties biedrības aktivitātēm, Kurzemes reģionā ir palielinājies ārvalstu brīvprātīgo uzņemošo organizāciju skaits un attīstījusies sadarbība ar starptautiskiem partneriem.

Dalīties
Translate »