125 skolas vēlas īstenot iniciatīvas psihoemocionālās labsajūtas celšanai skolā

Šoruden 125 Latvijas izglītības iestāžu pašpārvaldes, saņemot līdz 1000 eiro finansējumu, vēlas īstenot skolas “Labbūtības ceļakarti” – labsajūtas celšanas plānu savas skolas kopienai. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) administrētā projektu konkursā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” kopumā ir iesniegti 47 pašvaldību, nodibinājumu un biedrību projektu pieteikumi, pārstāvot 125 izglītības iestādes. Kopējais pieteiktais projektu finansējums ir  124 774 eiro.

Vēlmi uzlabot skolas psihoemocionālo veselību, izstrādājot “Labbūtības ceļakarti” jeb praktisku plānu skolas kopienas psihoemocionālās labsajūtas celšanai, apliecinājušas 125 izglītības iestādes – 119 skolas, 5 tehnikumi un koledža. Iniciatīvas saņemtas no visu Latvijas novadu skolām. “Labbūtības ceļakarti” izstrādājušas 28 skolas no Vidzemes, 26 no Kurzemes, 23 – Latgales, 20 – Rīgas, 15 – Pierīgas un 13 Zemgales novada skolas. Projektu pieteikumus, pārstāvot vairākas izglītības iestādes, iesniegušas 32 pašvaldības, 14 biedrības/nodibinājumi un 1 skola. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izvērtēs iesniegtos projektus, un laika posmā no 10. oktobra līdz decembrim apstiprināto projektu komandas īstenos savu “Labbūtības ceļakartes” projektu, saņemot līdz 1000 eiro finansējumu un īstenojot projekta aktivitātes savā skolā.

Iesniegti projektu pieteikumi rāda, ka, lai celtu skolas kopienas psihoemocionālo labbūtību, skolu pašpārvaldes vēlas organizēt tematiskās mācības par mentālo veselību un emocionālo labsajūtu, rīkot dažādas āra aktivitātes, spēles – kā sportiskas, tā arī izzinošas. Tāpat jaunieši plāno veidot izglītojošas infografikas un radoši izpausties, apgleznojot skolas sienas ar pozitīviem vēstījumiem un labiekārtojot telpas.

Projekts “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” notiek vairākos posmos. Augustā visos Latvijas reģionos pašpārvalžu komandas trīs dienu klātienes mācībās apguva zināšanas par psihoemocionālo veselību, vienaudžu atbalsta formām, iniciatīvas attīstīšanu un pārmaiņu vadību, kā arī izstrādāja savas skolas Labbūtības ceļakarti. Septembrī jauniešu līderi kopā ar atbalsta personām-skolotājiem piedalījās vienas dienas tiešsaistes mācībās par projektu iesniegšanu.

Projekts “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” notiek Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt pašpārvaldēs esošo jauniešu un atbalsta personu–skolotāju kompetenci psihoemocionālās veselības, vienaudžu atbalsta, iniciatīvas un pārmaiņu vadības jautājumos. Projektu konkursa kopējais finansējums ir 372 000 eiro. Jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte” skolā īstenošanai kopējais finansējums – 144 000,00 eiro. Detalizētākā informācija par projektu ir pieejama šeit.

Dalīties
Translate »