Projekts “PROTI un DARI!” tiks īstenots līdz 31.12.2023 un īstenošanai piešķirts papildu finansējums

Sociālās atstumtības riska grupas jauniešiem, kuri nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās (NEET), projekta “PROTI un DARI!” ietvaros, piesaistot Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas palīdzības programmas REACT-EU finansējumu, būs pieejams papildus atbalsts. Tas ļaus mazināt Covid-19 izraisītās krīzes sekas un nodrošinās ilgtermiņa risinājumus jaunieša dzīves kvalitātes uzlabošanai un prasmju attīstībai. To paredz 14. decembrī valdībā apstiprinātie noteikumu grozījumi.

Lai nodrošinātu atbalstu sociālās atstumtības riska grupas jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kas nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās (NEET) un sniegtu atbalstu Covid-19 krīzes seku novēršanai, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai projekta “PROTI un DARI!” īstenošanai būs pieejams papildu finansējums 1,5 miljonu eiro apmērā. Tas sniedz iespējas atbalsta pasākumus papildus nodrošināt 800 jauniešiem, kā arī pagarināt atbalsta pasākumu termiņu līdz 2023. gada 31.decembrim. Līdz 2021. gada novembra beigām projektā jau iesaistījušies 4120 NEET jaunieši, no kuriem vairāk nekā 70% atgriezušies izglītībā, iesaistījušies nodarbinātībā, Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Atbalsts jauniešiem tiek nodrošināts sadarbībā ar pilsētas vai novada pašvaldībām.

Par projekta “PROTI un DARI!” ietvaros sniegto atbalstu

Balstoties uz jauniešu prasmēm, interesēm, iespējamajiem attīstības virzieniem un vajadzībām, tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot dažādus, tieši konkrētam jaunietim piemērotus atbalsta pasākumus, kas pēc tam palīdzēs atrast darbu vai atsākt mācības.

Lai īstenotu individuālajā pasākumu programmā plānotos atbalsta pasākumus vēl veiksmīgāk un sasniegtu izvirzītos mērķus, ikdienas gaitās jaunieti atbalstīs programmas vadītājs un mentors.

Dalīties
Translate »