Jaunieši aktīvi piedalās projekta “Nesēdi mājās – strādā ar sevi” aktivitātēs

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas izsludinātajā projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” tika apstiprināts jauniešu projekts “Nesēdi mājās – strādā ar sevi” ar  mērķgrupu – 20 jaunieši vecumā no 13-19 gadiem.

Projektā jau šobrīd ir un tiek īstenotas dažādas aktivitātes, lai veicinātu jauniešu mentālās veselības uzlabošanu gan fiziski, gan garīgi, gan emocionāli.

24. un 25.novembrī pie jauniešiem klātienē, Birzgales pamatskolā un Ķeguma komercnovirziena vidusskolā notika divas interesantas nodarbības, kuras vadīja psiholoģe Gunita Bogdanova. Nodarbību mērķis bija uzlabot jauniešu psihoemocionālo stāvokli. Tajās jaunieši klausījās gan izglītojošu prezentāciju par pašvērtējuma stiprināšanu, saskarsmes prasmju un pozitīvas komunikācijas veidošanu, gan interaktīvi darbojoties, izvērtēja stresa mazināšanas metodes un to pielietojumu ikdienas dzīvē pašsajūtas uzlabošanai. Jaunieši saņēma izdales materiālu, lai psihoemocionālās veselības stiprināšanas metodes varētu pielietot ilgtermiņā.

Valsts programma Covid-19 psihoemocionala veseliba jauniesiemValsts programma Covid-19 psihoemocionalais atbalsts 2021

Tāpat jaunieši  no septembra līdz pat decembra vidum uzsāka un aktīvi apmeklēja arī Smieklu jogas nodarbības grupās, pasniedzējas Kristīnes Kantiķes vadībā. Smieklu jogas pēdējo nodarbību jaunieši izbaudīja sniegotajā āra ainavā, kopā ar praktiskiem vingrinājumiem un smiekliem. Pēc Smieklu jogas pasniedzējas teiktā – ar katru apmeklēto nodarbību jaunieši kļūst arvien atvērtāki un brīvāki savās sajūtās un emocijās. Nodarbībās jaunieši iemācījās pareizi elpot un smieklus apvienot ar jogas dziļo elpošanu. Lai arī sākotnēji visiem nodarbības šķita kaut kas neparasts, tomēr ar katru nākamo reizi jauniešiem arvien vairāk iepatikās. Pozitīvi, ka pēc nodarbības aktivitātēm visi iesaistītie jaunieši ir priecīgi un laimīgi.

Valasts programma Smieklu jogaValsts programma Covid-19 smieklu joga

Arī no projekta sākuma līdz pat decembra vidum, paralēli citām nodarbībām, notiek arī Koučinga nodarbības, kuras vada profesionāls speciālists “koučs”  jeb individuālās izaugsmes treneris. Nodarbībās jaunieši parāda savu sniegumu un mērķus, kā arī aktīvu vēlmi strādāt ar sevi  un gūt motivāciju. Jau šobrīd jaunieši ir pildījuši dažādus pašnovērtējuma testus, iemācījušies izveidot spēcīgus CV,  par kuriem sevišķi gandarīti ir paši jaunieši, tostarp arī pati nodarbību vadītāja Dace Briede-Zālīte.

Valsts programma Covid-19 psihoemocionalais atbalstsValsts programma Covid-19 atbalstsValsts programma motivacijas vestule

Projektam noslēdzoties, jauniešus sagaida arī pirmssvētku projekta “Nesēdi majās – strādā ar sevi!” noslēguma pasākums, kas norisināsies 2021.gada 17.decembrī, Ķeguma dienas centra teritorijā. Tajā iecerēts atskats par projektā piedzīvoto, radošā darbnīca un tikšanās ar iedvesmas personību, kā arī citas pasākuma izklaides par kurām jaunieši tiks informēti.

 

Projekts “Nesēdi mājās – strādā ar sevi!” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.

 

 

 

Dalīties
Translate »