Ar pašpārvalžu projektu pieredzes stāstiem vebinārā 23.02. plkst. 10:30 dalīsies Varakļānu, Cesvaines un Babītes jaunieši

Lai iepazīstinātu plašāku interesentu loku ar projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” norisi un rezultātiem 2021. gadā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina pievienoties tiešsaistes vebināram “Pašpārvalžu projektu pieredzes stāsti“, kas notiks 23. februārī plkst. 10:30. Vebinārs notiks cikla “Darbs ar jaunatni šodien un rīt” ietvaros. Vebinārā aicinām piedalīties skolu un pašvaldību pārstāvjus, kā arī citus jaunatnes jomas interesentus.

Vebināru cikls: Darbs ar jaunatni šodien un rīt

Vebināra ietvaros pieredzes stāstos par īstenotajiem iniciatīvu projektiem pašpārvalžu atbalstam dalīsies Varakļānu, Cesvaines un Babītes vidusskolas jaunieši un viņu atbalsta personas.

Vebināra otrā daļā paredzēta jautājumu-atbilžu sesija, kuras laikā ikviens klausītājs varēs uzdot sev interesējošos jautājumus, kā arī tiks sniegta informācija par turpinājumu aizvadītā gada projektam – iniciatīvu izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” 2022. gadā.

Reģistrācija vebināram,  aizpildot anketu.

Vebināru moderēs Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinators, Viesturs Bērziņš.

 

Atgādinām, ka Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi  stiprināt izglītības iestāžu (vispārizglītojošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu) pašpārvalžu attīstību tiek īstenota iniciatīvaKontakts

Skolu komandas var pieteikties dalībai iniciatīvā, līdz 28.02 aizpildot tiešsaistes anketu. Iniciatīvas ietvaros izglītības iestāžu pašpārvalžu komandām ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem kopā ar atbalsta personu būs iespējams:

  • piedalīties mācībās un tiešsaistes semināros,
  • piedalīties ideju projektu konkursā un saņemt līdz 1000 eiro finansējumu projektu īstenošanai.

Iniciatīvas “Kontakts” ietvaros tiks sekmēta skolēnu aktīva pilsoniskā līdzdalība, veicināta jauniešu labbūtība un sniegts atbalsts Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai. Tajā plānots iesaistīt līdz 150 izglītības iestāžu pašpārvalžu komandas no dažādiem Latvijas novadiem un valstspilsētām, kā arī sniegt atbalstu 135 ideju projektu īstenošanai.

Iniciatīvā “Kontakts” aicinātas pieteikties vispārizglītojošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pašpārvalžu komandas, kas sastāv no trim 13 līdz 25 gadus veciem pašpārvalžu pārstāvjiem un atbalsta personas – skolotāja, jaunatnes darbinieka, vai kāda cita mentora. Komandām mācībās jāizstrādā projekta ideja un jāiesniedz tā savas pašvaldības kontaktpersonai.

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” notiek Jaunatnes politikas valsts programmas 2022. gadam ietvaros. Jauniešu ideju projektu konkursa īstenošanai kopējais pieejamais finansējums ir 135 000 eiro. Plānots īstenot 135 izglītības iestāžu projektu idejas, katrai izglītības iestādei saņemot līdz 1 000 eiro finansējumu projekta īstenošanai. Detalizētāka informācija par programmu ir pieejama tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv sadaļā Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”.

Dalīties
Translate »