Apstiprinātie projekta “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” īstenotāji uzsāk atbalsta aktivitātes jauniešiem Covid-19 seku mazināšanai

Lai palīdzētu jauniešiem pārvarēt Covid-19 pandēmijas radītās sekas 05. jūlijā tika izziņoti projektu konkursa “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” rezultāti, kuru ietvaros Latvijas pašvaldības un nevalstiskās organizācijas īstenos līdz 47 iniciatīvām aktuālo problēmjautājumu risināšanai. Atbalsta programmu, kas tiks īstenota līdz gada beigām, izstrādājusi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Projektu konkursā tika iesniegti 152 projektu pieteikumi, no tiem izvēlēti 47 projekti, kurus īstenos Latvijas novadu vai pilsētu pašvaldības, pašvaldību iestādes un nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi), kas ir iesaistītas darbā ar jaunatni. Projektu konkursā pieejamais finansējums ir 430 000,00 EUR, savukārt vienam projektam maksimāli pieejamais finansējuma apmērs ir 10 000,00 EUR.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sāk saņemt pirmos pašvaldību un organizāciju aktivitāšu un pasākumu pieteikumus, kurus būs iespējams redzēt www.jaunatne.gov.lv sadaļā https://jaunatne.gov.lv/citi-pasakumi/. Informācija tiks aktualizēta atbilstoši pašvaldību un nevalstisko organizāciju iesniegtai un aktualizētai informācijai.

Dalīties
Translate »