Aicinām jaunatnes jomas darbiniekus un organizāciju pārstāvjus piedalīties aptaujā un izteikt viedokli par jauniešu psihoemocionālo veselību

Lai noskaidrotu jaunatnes jomas darbinieku un organizāciju pārstāvju viedokli par jauniešu psihoemocionālās veselības jautājumiem, kā arī apkopotu pieejamos resursus darbam ar jauniešiem psihoemocionālās veselības veicināšanas jautājumos, aicinām piedalīties aptaujā, aizpildot anketu: https://bit.ly/pvv_anketa. Iegūtie dati tiks apkopoti anonīmā veidā un tiks izmantoti, lai sagatavotu kartēšanas ziņojumu projekta „Stratēģiskā partnerība garīgās veselības un labbūtības” ietvaros.

Atbildes lūdzam sniegt līdz 2021.gada 15.augustam.

No 2021.gada Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra kā partneris piedalās nacionālo aģentūru ilgtermiņa Stratēģiskajā partnerībā par garīgo veselību un labbūtību. Stratēģiskajā partnerībā piedalās 13 valstu nacionālās aģentūras un partnerību koordinē Somijas nacionālā aģentūra.

Partnerības ietvaros ir plānots izstrādāt  ziņojumus par situāciju jauniešu garīgās veselības jomā partnerībā iesaistītajās valstīs, veikt nacionālo sadarbības partneru piesaisti, kā arī  nodrošināt aktivitātes nacionālā un starptautiskā līmenī jaunatnes darbinieku kompetences uzlabošanai par jauniešu garīgās veselības jautājumiem un darba ar jaunatni lomas palielināšanu jauniešu garīgās veselības profilaksē.

Dalīties
Translate »