Valmieras Gaujas krasta vidusskolai – attīstības centram piešķirta kvalitātes zīme

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ir piešķīrusi kvalitātes zīmi Valmieras Gaujas krasta vidusskolai – attīstības centram, kas turpmāk tai ļaus uzņemt ārvalstu brīvprātīgos ar programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” finansiālu atbalstu.

“Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmes iegūšana ir kā starta punkts, kas apliecina, ka mūsu izglītības iestāde ir kvalitatīvi sagatavojusies, lai uzsāktu īstenot šīs programmas projektus. Vēlamies pie sevis uzņemt ārvalstu brīvprātīgos, šādi popularizējot solidaritāti kā vērtību mūsu skolā, kurā mācās jaunieši ar dažādiem traucējumiem. Brīvprātīgajiem jauniešiem būs iespēja apgūt prasmes un kompetences darbā ar jauniešiem, kā arī bērniem pirmsskolā, kuriem ir dzirdes traucējumi, dažādas pakāpes garīgās attīstības traucējumi utt. Savukārt mūsu izglītības iestādes skolēniem būs iespēja redzēt, kā darbojas brīvprātīgie jaunieši, uzzināt par viņu kultūru, valodu, praktizēt savstarpēju komunikāciju svešvalodā, kurai ir jēgpilns konteksts. Mūsu mērķis ir motivēt arī mūsu skolas skolēnus uzdrīkstēties iesaistīties dažādos projektos un brīvprātīgajā darbā. Vēlamies parādīt, ka ikvienam ir iespēja doties uz ārzemēm un apgūt jaunas prasmes un kompetences,” stāsta Beāte Tetere, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra metodiķe.

“Eiropas Solidaritātes korpuss” (2018.-2020.) ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu. Programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” ir pieejami trīs projektu veidi – darba un prakses (stažēšanās) projekti, brīvprātīgā darba projekti un solidaritātes projekti.

Lai īstenotu šīs programmas brīvprātīgā darba projektus, nepieciešams saņemt JSPA izsniegtu kvalitātes zīmi.

Plašāk par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” iespējām: https://jaunatne.gov.lv/lv/eiropas-solidaritates-korpuss/eiropas-solidaritates-korpuss.

 

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.

 

Plašākai informācijai:

Beāte Tetere,
beate.tetere@valmiera.edu.lv
tālr.nr. 26422676

Kintija Bulava
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vecākā referente
Tālr.nr. 67356247
e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv

Dalīties
Translate »