Tiks īstenots starpnovadu sadarbības projekts jaunatnes jomā


Projekta Vienam – ātrāk, kopā – tālāk!”  mērķis ir veicināt sadarbību starp Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadiem. Projektā sadarbosies novadu pašvaldības, kuras saskaņā ar plānoto teritoriālo reformu plānots apvienot vienā administratīvi teritoriālajā vienībā – Preiļu novads.

Plānots apzināt un apkopot esošo situāciju jaunatnes jomā – jauniešu vēlmes un vajadzība visā jaunizveidotajā Preiļu novada teritorijā, izveidot starpnovadu sadarbību, izveidot vienotu digitālo platformu jauniešu informēšanai, apzināt mobilā darba iespējas visā teritorijā, maksimāli nodrošināt līdzvērtīgas jauniešu iespējas visā teritorijā, attīstot mobilo darbu. Apzināt situāciju novados, noteikt jaunatnes jomas prioritātes un veidot ilgtermiņa jaunatnes politikas plānu. Uzlabot sadarbību starp jaunatnes darbā iesaistītajiem.

Projekta mērķa grupa ir darbā ar jaunatni iesaistītie speciālisti no Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadiem un visu iesaistīto novadu jaunieši vecumā no 13-25 gadiem.

Projekta rezultātā tiek plānots veidot ciešu un ilgtspējīgu sadarbību jaunatnes darbā. Plānotās aktivitātes sadarbības veicināšanai:

  • Starpnovadu sadarbības jaunatnes jomā darba grupas izveide.
  • Neformālās izglītības aktivitātes jaunatnes darbā iesaistītajiem.
  • Jaunatnes jomas resursu apzināšana un kartēšana.
  • Starpinstitucionālās sadarbības seminārs jaunatnes jomā.
  • Starpnovadu Jauniešu diena .
  • Jaunatnes politikas plāna izstrāde apvienotajā novadā.
  • Mobilā jaunatnes darba vajadzību un iespēju apzināšana.
  • Starpnovadu Jauniešu forums.

Projekta īstenošanas laiks: no 2020.gada 20.decembra līdz 2021.gada 31.oktobrim.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Santa Ancāne-Novikova
Preiļu novada Jauniešu centra “’ČETRI” vadītāja un projekta vadītāja

Dalīties
Translate »