Izstrādās modeļus darbam ar sociālā riska grupas jauniešiem Gulbenes novadā


Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze” sadarbībā ar vairākām iestādēm un institūcijām līdz 2021.gada 15. oktobrim īstenos projektu “Roku rokā”, kura mērķis ir izvērtēt esošo situāciju un izstrādāt sasniedzamus un reāli izpildāmus sadarbības un rīcības modeļus darbam ar sociālā riska grupas jauniešiem Gulbenes novadā.

Lai sekmētu mērķa sasniegšanu, tiks īstenotas šādas aktivitātes:

  • izveidota projekta darba grupa, kura strādās pie esošās situācijas analīzes un jaunu uz starpinstitūciju sadarbību vērstu rīcības modeļu izstrādi darbam ar sociālā riska grupas jauniešiem;
  • organizētas mācības par “Darbu ar sociālā riska grupas jauniešiem” un “Mentoringu no A līdz Z”;
  • pieredzes brauciens uz Cēsu un Tukuma novada pašvaldībām;
  • diskusija “Kafija ar politiķiem” u.c.

Projektā plānotās aktivitātes būs gan slēgtas – projekta dalībniekiem, gan atvērtas – jauniešiem vecumposmā no 13 līdz 25 gadiem un citiem interesentiem, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem, tādēļ aicinām sekot līdzi informācijai Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” sociālajiem tīkliem un mājas lapā www.labisbabis.lv.

Projekta (Nr. VP2020/1.2-15) īstenošanā ir iesaistītas Gulbenes novada Izglītības, Kultūras un Sporta pārvaldes, Gulbenes novada sociālais dienests, Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Valsts probācijas dienesta Gulbenes nodaļa, Gulbenes novada Pašvaldības policija, Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes rajona policijas pārvalde un Gulbenes novada bibliotēka. no 2020.gada 15.decembra līdz 2021.gada 15.oktobrim

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Lelde Vilka
Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” projektu vadītāja

Dalīties
Translate »