Atsākas JSPA vebināru cikls “Darbs ar jaunatni šodien un rīt”

2021. gada janvārī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) atsāk vebināru ciklu “Darbs ar jaunatni šodien un rīt”. Vebināriem ir aicināti pieteikties jaunatnes darbā iesaistītie, gan tie, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem, gan tie, kuri vēl tikai plāno to darīt. Vebināros būs iespēja dzirdēt pieredzes stāstus no dažādām vietēja mēroga un starptautiskām organizācijām. Dalībai vebināros ir nepieciešams iepriekš reģistrēties.

21. un 22. janvāra vebināru mērķis ir starpnozaru sadarbība darbā ar jauniešiem sociālajā jomā un pašvaldībās. Tiešsaistes semināru laikā dalībniekiem būs iespējas diskutēt par to, kā organizācijas nonāk līdz sadarbības meklējumiem, kādi ir šo sadarbību mērķi un ieguvumi, un kā jaunatnes jomas pārstāvji tajās var iesaistīties.

21. janvārī, plkst. 10:30, vebinārā “Starpnozaru sadarbība sociālajā jomā” pieredzē dalīsies Tukuma sociālā dienesta pārstāves un Valsts probācijas dienesta speciālisti. Reģistrējies vebināram šeit.

22.janvārī, plkst. 10:30, vebinārā “Starpnozaru sadarbība – pašvaldību pieredze” stāstos dalīsies Raunas novada un Jūrmalas pilsētas jaunatnes lietu speciālistes, kā arī Tukuma pašvaldības pārstāvis. Reģistrējies vebināram šeit.

26. janvāri, plkst. 10:30, tiešsaistes diskusijā “Jaunatnes darbinieku asociācijas izveide – citu valstu pieredzes stāsti” piedalīsies vairāku Eiropas valstu jaunatnes darbinieku asociāciju vadītāji. Diskusijas laikā būs iespējams iegūt informāciju par asociāciju izveides procesu un to ikdienas darbu, kā arī uzdot jautājumus. Vebinārs notiks angļu valodā. Tulkojums latviešu valodā būs pieejams vebināra ierakstā. Reģistrējies vebināram šeit.

 

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2019. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

Plašāka informācija:
Laura Bringina
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
e-pasts: laura.bringina@jaunatne.gov.lv
t. +371 67356251

Dalīties
Translate »