Radīt inovatīvus risinājumus jaunatnes jomā pašvaldībās

Šajā sadaļā apkopota informācija par aktivitātēm un iespējām Latvijas pašvaldībām un pašvaldību organizācijām inovatīvu risinājumu jaunatnes jomā izveidei, ko iespējams īstenot dažādu  jaunatnes programu ietvaros.

“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”“eTwinning”
Translate »