Projekti pašvaldību un jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšanai

Šajā sadaļā apkopota informācija par aktivitātēm un iespējām Latvijas pašvaldībām stiprināt to kapacitāti un jaunatnes darbiniekus. To iespējams īstenot dažādu  jaunatnes programu ietvaros.

“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »