Projekti pašvaldību un jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšanai

Šajā sadaļā apkopota informācija par aktivitātēm un iespējām Latvijas pašvaldībām stiprināt to kapacitāti un jaunatnes darbiniekus. To iespējams īstenot dažādu  jaunatnes programu ietvaros.

Eiropas Solidaritātes korpuss“Erasmus+”EurodeskJaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”eTwinning
Translate »