Veicināt jauniešu nodarbinātību

Šajā sadaļā apkopota informācija par aktivitātēm un iespējām Latvijas organizācijām veicināt jauniešu nodarbinātību. To iespējams īstenot dažādu  jaunatnes programu ietvaros.

Eiropas Solidaritātes korpuss“Erasmus+”EurodeskJaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”eTwinning
Translate »