Veicināt jauniešu nodarbinātību pašvaldībām

Šajā sadaļā apkopota informācija par aktivitātēm un iespējām Latvijas pašvaldībām veicināt jauniešu nodarbinātību. To iespējams īstenot dažādu  jaunatnes programu ietvaros.

“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”“eTwinning”
Translate »