Veicināt jauniešu informētību

Šajā sadaļā apkopota informācija par aktivitātēm un iespējām Latvijas organizācijām veicināt jauniešu informētību. To iespējams īstenot dažādu  jaunatnes programu ietvaros.

Eiropas Solidaritātes korpuss“Erasmus+: Jaunatne darbībā”EurodeskJaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”eTwinning
Translate »