Veicināt iekļaujošu sabiedrību pašvaldībām

Šajā sadaļā apkopota informācija par aktivitātēm un iespējām Latvijas pašvaldībām veicināt iekļaujošu sabiedrību, ko iespējams īstenot dažādu  jaunatnes programu ietvaros.

“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »