Veicināt iekļaujošu sabiedrību pašvaldībām

Šajā sadaļā apkopota informācija par aktivitātēm un iespējām Latvijas pašvaldībām veicināt iekļaujošu sabiedrību, ko iespējams īstenot dažādu  jaunatnes programu ietvaros.

Eiropas Solidaritātes korpuss“Erasmus+: Jaunatne darbībā”EurodeskJaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”eTwinning
Translate »