Iespējas organizācijām

Šajā sadaļā apkopota informācija par aktivitātēm un iespējām Latvijas organizācijām.

Ja projekta informācijā nav norādīts atšķirīgi, tad tajā var piedalīties:

  • nevalstiskās organizācijas (darba ar jaunatni veicināšanai);
  • reģistrētās jaunatnes organizācijas;
  • valsts iestādes (augstskolas, profesionālās skolas u.c.)
  • Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), Individuālie komersanti (IK) u.c.
Dalīties
Translate »