Iespējas jauniešiem ES programmu projektos

Jauniešiem ES programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros ir iespēja izstrādāt un īstenot starptautiska un valsts mēroga projektus, pilnveidojot un apgūstot jaunas zināšanas, prasmes un attieksmes, aktualizējot sabiedrībā Eiropas vērtības un sniedzot ieguldījumu savu vietējo kopienu stiprināšanā.

Lai saņemtu finansējumu projekta idejai, nepieciešams sagatavot un iesniegt tiešsaistes projekta pieteikumu.

Galvenie soļi projekta pieteikuma iesniegšanai:

  • Kopā ar citiem jauniešiem izveidojiet projekta izstrādes un īstenošanas komandu.
  • Pievērsiet uzmanību katra projektu veida komandas atbilstības  kritērijiem.
  • Iepazīstieties ar jauniešu projektu veidiem, lai saprastu, kurš projekta formāts būs visatbilstošākais jūsu komandas iecerei.
  • Noskaidrojiet, kādas ir katra projektu veida iespējas, mērķi, paredzamās  aktivitātes, finanšu un kvalitātes nosacījumi, kādi ir aktuālie projektu pieteikumu  iesniegšanas konkursi u.tml.
  • Iepazīstieties ar katras programmas prioritātēm, kuras būtiski ieviest arī savā projektā.
  • Savas jauniešu komandas ietvaros pārrunājiet idejas, kuras vēlaties pārvērst projektā.
  • Projekta izstrādes gaitā iesakām izmantot JSPA izstrādāto atbalsta materiālu jauniešiem “Projekta plānotājs”.
  • Piesaistiet organizāciju no Latvijas, ar kuras atbalstu iesniegsi savu projekta pieteikumu.
  • Tā var būt biedrība vai nodibinājums, jauniešu centrs, skola, pašvaldība u.c. – pievērsiet uzmanību katra projektu veida nosacījumiem par iesniedzējorganizācijas profilu.
  • Pārliecinieties, ka organizācija ir reģistrēta Organizāciju reģistrēšanās sistēmā un tai ir savs OID kods jeb organizācijas identifikācijas kods, kas būs nepieciešams tiešsaistes projekta pieteikuma iesniegšanai. 
  • Pievērsiet uzmanību projekta atbilstības kritērijiem, kas nosaka, vai un kāda veida organizācijas nepieciešams iesaistīt projekta partnerībā.
  • Ja projekta nosacījumi to paredz, uzmeklējiet partnerorganizācijas no citām valstīm.
  • Līdzvērtīgi iesaistiet visas partnerorganizācijas projekta izstrādē.
  • Piedalieties JSPA organizētajās mācībās vai pasākumos par projektu izstrādi un īstenošanu.
 • Piedalieties JSPA organizētajās mācībās vai pasākumos par projektu izstrādi un īstenošanu.

  • Sekojiet līdzi aktuālajiem projektu iesniegšanas konkursiem un nenokavējiet pieteikšanās termiņu.
  • Pievērsiet uzmanību projekta pieteikumam obligāti pievienojamiem dokumentiem.
  • Līdz noteiktajam projektu konkursa termiņam aizpildiet projekta pieteikumu un iesniedziet to tiešsaistē.
Translate »