EuroPeers – programmu vēstneši

Jaunietim, kurš ir piedalījies Eiropas Savienības programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” (turpmāk – ES programmas) projektos, ir lieliska iespēja pievienoties EuroPeers tīklā, kļūstot par programmu vēstnesi.

Savukārt jauniešiem, kuri vēl nav piedalījušies  ES programmu projektos, ir iespēja  uzzināt sev svarīgos jautājumus no jauniešu skatu punkta, tieši no Europeers vēstnešiem.

Jaunieti, ja Tev ir kādi jautājumi vai vēlme būt par programmu vēstnesi, sazinies ar atbildīgo JSPA projektu koordinatoru.

EuroPeers tīkls Latvijas kontūrā krāsosies košās krāsās. Esi tajā pārstāvēts!

  • Programmu vēstnesis brīvprātīgi organizē vienaudžiem dažādas aktivitātes, pasākumus, lai informētu vienaudžus par esību starptautiskā vidē, gūtajām zināšanām un vienreizējo pieredzi. Tādejādi Programmu vēstnesis motivē citus jauniešus piedalīties ES programmu projektos, jo vienaudžu atbalsts, dodoties nezināmajā, ir neatsverams! Programmu vēstnesim Latvijā  tiek sniegts atbalsts no JSPA, kā arī tiek organizētas mācības un tikšanās Eiropas līmenī. 

  • Latvijā EuroPeers tīkls ar laiku paplašinās un pilnveidojas. Šajā procesā nozīmīga loma ir Straptautiskajam projektam EuroPeers attīstībai, kuram Latvija pievienojās 2021.gadā.

    Kopumā šajā projektā ir pārstāvētas 13 valstu aģentūras, kuras valsts līmenī administrē ES programmas. Tās ir –  Rumānija, Francija, Vācija, Beļģija (FL; DE daļa), Austrija, Somija, Nīderlande, Igaunija, Norvēģija, Polija, Latvija (JSPA), Itālija.

Agnese Čikule

Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu koordinatore ("EuroPeers", "DiscoverEU")

Dalīties
Translate »