ES un Latvijā

Šajā sadaļā apkopota informācija par jauniešu aktivitātēm un iespējām Eiropā un Latvijā.

Viesturs Bērziņš

Projektu koordinators (Eurodesk, Youthpass)

Eiropas Solidaritātes korpuss“Erasmus+: Jaunatne darbībā”EurodeskJaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”eTwinning
Translate »