ES un Latvijā

Šajā sadaļā apkopota informācija par jauniešu aktivitātēm un iespējām Eiropā un Latvijā.

Arita Zvejniece

Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu koordinatore (Eurodesk)

“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »