Brīvprātīgais darbs jauniešiem

Brīvprātīgais darbs jauniešiem Latvijā un ārzemēs. Projekta mērķis ir popularizēt solidaritāti kā vērtību, palīdzēt risināt vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus un uzlabot brīvprātīgā darba veicēja kompetences, īstenojot regulāras un strukturētas pilna laika (30-38 h/nedēļā) brīvprātīgā darba aktivitātes.

 • Tā ir Tava iespēja:

  • piedalīties brīvprātīgā darba aktivitātēs Latvijā un citās valstīs;
  • risināt vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, organizējot dažāda veida aktivitātes;
  • popularizēt solidaritāti kā vērtību;
  • popularizēt Eiropas vērtības vietējā sabiedrībā;
  • īstenot savas iniciatīvas;
  • attīstīt kompetences un prasmes un saņemt Youthpass sertifikātu;
  • iegūt draugus un paziņas starptautiskā vidē.

  Saskaņā ar programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”vadlīnijās noteiktajām prioritātēm, īpaši aktuālas ir brīvprātīgā darba aktivitātes, kas:

  • tiek organizētas, izmantojot digitālās tehnoloģijas, lai informētu sabiedrību par aktivitāšu norisi un izveidotu paliekošus rezultātus u.c.;
  • popularizē videi draudzīgas pieejas, vides ilgtspējību un zaļo domāšanu;
  • veicina tādas vērtības kā iekļaušana un dažādība, projekta norisē iesaistot dalībniekus ar ierobežotām iespējām vai veidojot sabiedrības izpratni par iekļaušanas un atšķirīgā pieņemšanas jautājumu;
  • aktualizē jauniešu dalību demokrātiskajā dzīvē.
 •  Individuālais brīvprātīgais darbs Grupu brīvprātīgais darbs
  Aktivitātes ilgums - 2 nedēļas līdz 12 mēneši, neskaitot ceļošanas dienas2 nedēļas līdz 2 mēneši, neskaitot ceļošanas dienas
  Dalīborganizāciju skaits Starptautiskai aktivitātei - viena uzņēmējorganizācija projekta norises valstī un viena atbalsta organizācija brīvprātīgā darba veicēja dzimtajā valstī

  Valsts līmeņa aktivitātei - vismaz viena uzņēmējorganizācija
  Vismaz viena organizācija - uzņēmējorganizācija vai atbalsta organizācija
  Dalībnieku skaits Vienlaikus ne vairāk kā kvalitātes zīmes lēmumā noteiktsGrupu veido, sākot no 5 dalībniekiem no vismaz 2 valstīm (vismaz 1/4 dalībnieku no ārvalstīm)
  Dalībnieku vecums 18 līdz 30 gadi 18 līdz 30 gadi

   

 • Projektā var piedalīties jaunieši, kuri:

  *Individuālā brīvprātīgā darba aktivitātē jaunietis var piedalīties vienu reizi. Ja pirmā brīvprātīgā darba reize nav bijusi ilgāka par 2 mēnešiem, īpaši pamatotos gadījumos brīvprātīgo darbu var veikt atkārtoti starptautiskā līmenī, kopumā nepārsniedzot 14 mēnešus.

  Projektus īsteno organizācijas, kas ir saņēmušas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmi.

  Visas organizācijas, kas ir saņēmušas kvalitātes zīmi, tiek publicētas Eiropas Jaunatnes portālā.

  Organizācijas, kurām ir:

  • atbalsta organizācijas statuss, var nosūtīt jauniešus brīvprātīgajā darbā, sagatavot pirms aktivitātes un atbalstīt pēc tās;
  • uzņēmējorganizācijas statuss, var uzņemt jauniešus savā organizācijā, nodrošinot neformālās izglītības aktivitātes vietējās kopienas labā.

  SVARĪGI! Lai dotos brīvprātīgajā darbā, ir nepieciešams atrast savu atbalsta organizāciju savā valstī.

 • Projektos var tikt ietvertas šādas, uz neformālās izglītības metodēm balstītas, aktivitātes.

  1.Individuālais brīvprātīgais darbs:

  • starptautiskā līmenī - Latvijas jaunietis dodas brīvprātīgajā darbā uz ārvalstīm vai ārvalstu jaunietis veic brīvprātīgo darbu Latvijā;
  • valsts līmenī - īpaši pamatotos gadījumos Latvijas jaunietis veic brīvprātīgo darbu Latvijā, piemēram, lai veicinātu un atvieglotu jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalību. Aktivitātes laikā jārada Eiropas pievienotā vērtība.

  Individuālā brīvprātīgā darba aktivitātē jaunietis var piedalīties vienu reizi. Ja pirmā brīvprātīgā darba reize programmā “Erasmus” vai “Eiropas Solidaritātes korpuss” nav bijusi ilgāka par 2 mēnešiem, īpaši pamatotos gadījumos brīvprātīgo darbu var veikt atkārtoti starptautiskā līmenī, kopumā nepārsniedzot 14 mēnešus.

  2.Grupu brīvprātīgais darbs - brīvprātīgais darbs, ko veic jauniešu grupa, īpaši, lai sekmētu jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu.

  Grupu brīvprātīgajā darbā jaunietis var piedalīties vairāk kā vienu reizi.

  3.Sagatavošanās vizīte uzņēmējorganizācijas valstī. Vizītes parasti tiek organizētas aktivitātēm, kurās iesaistīti jaunieši ar ierobežotām iespējām.

   Minētās aktivitātes projektā var kombinēt.

 • Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Brīvprātīgā darba projektu ietvaros jauniešiem tiek segti izdevumi:

  • ceļa izdevumi uz izvēlēto valsti (norises vietu) turp un atpakaļ;
  • uzturēšanās izdevumi (dzīvesvieta un ēdināšana);
  • vietējā transporta izdevumi;
  • pilnīgs vai daļējs finansējums iniciatīvu īstenošanai.

  Piedaloties projektā jaunietis saņem:

  • kabatas naudu personīgiem tēriņiem;
  • veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
  • atbalstu vietējās valodas apgūšanai;
  • atbalstu aktivitāšu organizēšanai, integrācijai sabiedrībā un personīgai izaugsmei.
 • Nākamie soļi:

  • reģistrējies Eiropas Solidaritātes korpusa datu bāzē, lai apskatītu pieejamās vakances brīvprātīgā darba projektos, saņemtu informāciju par aktuālajiem piedāvājumiem;
  • piesakies sev interesējošiem projektiem vai atbildi uz saistošiem piedāvājumiem;
  • gadījumā, ja ir vēlme doties brīvprātīgajā darbā, bet nevar atrast piemērotu projektu, sadarbībā ar uzņēmējorganizāciju un atbalsta organizāciju izveido sev piemērotu projektu;
  • noslēdz aktivitāšu līgumu un piedalies brīvprātīgā darba aktivitātē;
  • konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par Brīvprātīgā darba projektiem.

  Izmanto JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

Inese Boša

ES programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” nodaļas vecākā eksperte (brīvprātīgā darba projekti)

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »