Turpinās projekts “Uzlādē!” Valmieras novada jauniešiem

Projekts “Uzlādē!” turpinās! Jau ir notikušas nodarbības par mentālo veselību, emocijām un ar tām saistītajām uzvedībām, to kādi mēs esam kā grupā un individuāli, draudzību un cieņpilnu komunikāciju. Esam bijuši pārgājienā gar jūru un laivu braucienā pa Gauju! Taču priekšā vēl daudz citu nodarbību un piedzīvojumu, jo nodarbības turpināsies līdz pat novembrim!

IESKATIES – 

 • 4. septembrī plkst.10.00 – 14.00, Trikātas jauniešu centrā
  FIZISKĀS UN MENTĀLĀS LABSAJŪTAS SASAISTE, VESELĪGU IERADUMU VEIDOŠANA
  Mērķis: atziņas pēc pārgājiena, gūtās mācības, veselīgu ieradumu veidošanas teorija un prakse, sasniedzamu mērķu uzstādīšana.
  Aktivitātes: “Kas man liek justies labi?”, “Ieradumu ķeksīši”, Badge Wallet aplikācija.
 • 6. septembris – 1. novembris,  2 stundas katru pirmdienu neklātienē
  ATSKAITĪŠANĀS/ATBILDĪBAS (ACCOUNTABILITY) SESIJAS
  Pirmdienās noteiktā laikā, satikties Discord un pārrunāt problēmas ar ko ikdienā jātiek galā, kā prioritizēt, lai sasniegtu mērķi/izdzīvotu. Būtībā izveidot atskaitīšanās (accountability) sesijas, kurās gan mācīties uzstādīt izpildāmus mērķus dienai, nedēļai.
  Šis palīdzētu jauniešiem sajusties, ka viņi nav vieni savās ikdienas grūtībās, ka ir citi, kam iet līdzīgi un kam rūp arī kā viņam iet un trenēties disciplinēt sevi.
  Aktivitātes: sarunas un dalīšanās
 • 11. septembris, 4 stundas, Trikātas jauniešu centrs
  KONFLIKTI un TO RISINĀŠANAS VEIDI
  Mērķis: Sniegt zināšanas par to – kas ir un kāpēc rodas dažādi konflikti. Attīstīt gan grupas vadītāja/-as, gan grupas dalībnieku prasmes veselīgi risināt konfliktu grupas procesa laikā.
  Aktivitātes: „Ļaunākais, kas var notikt”, „Reakcija uz konfliktiem”, „Konfliktu risināšanas veidi”,
 • 18. septembris, 4 stundas, Trikātas jauniešu centrs
  ATKARĪBAS UN TO IETEKME
  Mērķis:
  Sniegt zināšanas un veidot izpratni par apreibinošām, atkarību izraisošām vielām un ieradumiem, un to ietekmi uz fizisko, garīgo un emocionālo veselību.
  Aktivitātes: Kas un kādas ir atkarības?, Atkarību ranžēšana, Ķermeņa kartēšana, “Karstais krēsls”: Alkohols un atkarība, Cik daudz tu zini par veipošanu un e-cigaretēm?
 • 25. septembris – pārgājiens/ orientēšanās  Strenči – Brenguļi, 8 stundas
  KĀ TEIKT “NĒ!”, bet PALIKT “STILĪGAM”?
  Mērķis:
  Ar dažādu gadījumu analīzes palīdzību stiprināt jauniešos izpratni par atkarību un atkarību izraisošo vielu destruktīvo ietekmi uz jaunieša dzīves kvalitāti.
  Aktivitātes: Karstais krēsls “Atkarības”, “Atkarības mūsu dzīvēs un kopienās”

Valmieras novada pašvaldība no 2021. gada 1.jūlija līdz 2021. gada 30. novembrim īsteno projektu “Uzlādē!” ar identifikācijas Nr. VP2021/1-80.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros īstenotā projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

Nodarbību laikā tiek ievērotas valstī noteiktās vadlīnijas darba ar jaunatni klātienes aktivitāšu organizēšanai 2021./2022. mācību gadā (skatīt https://www.izm.gov.lv/lv/media/12968/download)
Dalīties
Translate »