Tukuma novada jaunieši aicināti piedalīties pasākumu ciklā “Ejam dabā!”

 

21. augustā, no plkst. 10:00 – 17:00, Tukuma novada jaunieši ir aicināti piedalīties pārgājienā Klapkalnciems – Ķesterciems (Lāčupītes dendrārijs, Teitupītes ieteka jūrā), kur pārgājiena laikā būs iespēja piedalīties izzinošos un jautros uzdevumos dabā. Pārgājienā ir aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Reģistrācija pasākumam līdz 15.augustam: https://ej.uz/ejamdabā.
Pusdienas kafejnīcā “Apsīte”, transports uz un no pasākuma tiek nodrošināts.

Dalībnieki saņems noderīgu dāvaniņu piemiņai!

Pasākumu cikls “Ejam dabā!” tiks īstenots visā Tukuma novadā – pa vienam pasākumam katrā no Tukuma novadu veidojošām teritorijām (Kandavas, Jaunpils, Tukuma un Engures apkārtnes). Pasākumu ciklā piedalīsies 80 jaunieši, katrā pasākumā 20 dalībnieki, aicinot izzināt un piedzīvot āra dzīves burvību.

Pasākumu cikla mērķis ir sniegt jauniešiem pamatzināšanas dalībai āra dzīves pasākumos un to organizēšanā. Katrs pasākums sastāvēs no zināšanu bloka un piedzīvojumu bloka, lai iegūtās zināšanas uzreiz var pārbaudīt praksē. Katrs zināšanu bloks tiks veltīts vienai no 4 dabas stihijām – Zeme, Uguns, Gaiss un Ūdens. Zināšanu bloks sastāvēs no nodarbības par: 1) ar stihiju saistītām dabas parādībām, 2) stihijas īpašībām un tās izmantošanu āra dzīves pasākumos, 3) kādu no āra dzīves pasākumu organizēšanas aspektiem (Āra dzīves pasākumu drošība, Āra dzīves pasākumu plānošana, Āra dzīves pasākumu organizēšana un izvērtēšana, Āra dzīves pasākumu īstenošana).

Zināšanu bloki tiks īstenoti ar neformālās izglītības metodēm. Piedzīvojumu bloks sastāvēs no pārgājiena Tukuma novadā dažādās apkārtnēs ar zināšanu blokā iegūtās informācijas pielietošanu praksē, vienlaicīgi maksimāli ļaujot iepazīt jaunizveidotā Tukuma novada ģeogrāfisko un ainavisko burvību. Katra pasākuma noslēgumā kā neatņemama mācīšanās sastāvdaļa tiks organizēts debrīfings, lai dotu iespēju jauniešiem pašiem identificēt un nostiprināt iegūtās zināšanas un pieredzi.

Nodarbības vadīs pieredzējuši JLK (Jaunatnes līderu koalīcijas) āra dzīves pasākumu organizatori un vadītāji. Katru piedzīvojumu vadīs 3 vadītāji, t.sk. ievērojot dzimumu līdzsvaru. Katrā pasākumā piedalīsies 1-2 brīvprātīgie, kas sniegs atbalstu pasākumu norisē.

Pasākuma cikla “Ejam dabā!” pārgājieni tik īstenoti 21. augustā, 25. septembrī, 23. oktobrī un 27. novembrī. Maršruti pašlaik tiek vēl precizēti.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.

Projekta koordinators – Sandis Ozoliņš 26567460

Projekta aktivitātes vadītāja – Inese Šubēvica  29209607

Dalīties
Translate »