„SUP-dvesma!” Viļakas, Baltinavas, Balvu un Rugāju jauniešiem

Viļakas un Balvu ezeros 8. septembrī Viļakas, Baltinavas, Balvu un Rugāju jaunieši aicināti doties ar supiem pēc jaunas iedvesmas, projekta #Labsvaibs 4.aktivitātes SUP-DVESMA ietvaros.

Programmas aktivitāte un īss tās apraksts:

  • plkst.16.00-18.00 I grupas reģistrācija, drošības instruktāža, iedvesmas brauciens ar SUP dēļiem Viļakas un Balvu ezerā, veicot jauniešu sagatavotus erudīcijas uzdevumus. Noslēgumā tējas pauze uz Viļakas ezera salas un pie Balvu ezera, neformālas sarunas par gūtajiem iespaidiem. (SUP dēļu dezinfekcija).
  • plkst. 18.30-20.30 II grupas reģistrācija, drošības instruktāža, iedvesmas brauciens ar SUP dēļiem Viļakas ezerā, veicot jauniešu sagatavotus erudīcijas uzdevumus. Noslēgumā tējas pauze uz Viļakas ezera salas un pie Balvu Ezera, neformālas sarunas par gūtajiem iespaidiem.

Dalībnieku skaits ierobežots, kvalitatīvas epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanas dēļ, tāpēc obligāta iepriekšēja dalībnieku pieteikšanās Balvu novada jauniešu centros- Baltinavā, Balvos, Rugājos un Viļakā (bijušo novadu centros), kur pie jaunatnes darbiniekiem pieejama sīkāka informācija par projekta aktivitāti, vecāku atļaujas utt.

Par drošību uz ūdens, rūpēsies divi SUP instruktori un arī pašvaldības policisti, kas atbild par ezeru apsaimniekošanas noteikumu ievērošanu, tādējādi nodrošinot efektīvu un ātru reaģēšanu (ir laiva ar motoru un praktiskā pieredze darbā uz ūdens).

 

Atbildīgā kontaktpersona par aktivitātes norisi: Viļakas jauniešu iniciatīvu centra jaunatnes darbiniece Madara Jeromāne

Tālrunis: 28390107, e-pasts: madara_jeromane@inbox.lv

 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.gadam finansējuma ietvaros.

Dalīties
Translate »