Spēļu diena ar Ziedoņa klasi Jēkabpilī

 

Otrais neformālās kultūrizglītības pasākums “Spēļu diena kopā ar “Ziedoņa klasi”” norisināsies 19. augustā, Jēkabpilī. Projekta mērķis ir noorganizēt trīs āra neformālās kultūrizglītības pasākumus – “Spēļu dienas ar “Ziedoņa klasi”” – jauniešiem Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībās sadarbībā ar trīs jauniešu centriem, uzlabojot jauniešu psihoemocionālo stāvokli un mazinot Covid-19 pandēmijas izraisīto seku ietekmi.

Pasākuma laiks: 19. augusts, 12.30 – 16.30, koncerts plkst. 16.00.
Pasākuma vieta: Jēkabpils pilsētas bibliotēkas iekšpagalmā, Andreja Pormaļa iela 11.

Pasākuma ietvaros jauniešiem būs iespēja piedzīvot izlaušanās spēli Blēņas un pasakas, ar kuras palīdzību bērni un jaunieši komandās attīstīta caurviju prasmes, kā arī tiek veicināta pastiprināta interese par latviešu kultūru un literāro mantojumu.

Lai jauniešiem būtu iespēja arī radoši izpausties, tiks organizēta arī radošā darbnīca ar Kartupeļu Lauka Radio. Tajā dalībniekiem būs iespēja apgleznot auduma maisiņus ar kartupeļu nospiedumiem, kartupeļu zīmējumiem, veicinot jauniešu radošās izpausmes un līdzdalību. Lai attīstītu radošās rakstīšanas prasmes pasākumā būs pieejama arī Ziedoņa muzeja darbnīca. Visu pasākuma laiku jauniešiem brīvā veidā būs iespēja spēlēt dažāda veida izglītojošas un attīstošas spēles, kurās tiek stiprinātas dalībnieku zināšanas par personības izaugsmi, mentālo un fizisko veselību, spēļu nozīmi personības attīstībā, mazinot Covid-19 pandēmijas izraisīto seku ietekmi.

Plkst. 14.00 notiks saruna ar influenceri @betabeidz. Sarunā jaunieši iepazīs influencera dažādās puses un saņems ieteikumus saistībā ar psihoemocionālo veselību, un to kā veiksmīgāk parūpēties par savu garīgo veselību.

Par labu un pozitīvu noskaņojumu jauniešiem visu pasākuma laiku rūpēsies DJ LOCCA, taču dienas noslēgumā muzicēs dziedātāja Katō.

Pasākums tiek organizēts, vadoties un ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Pasākuma dalībniekiem nav nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, reģistrācija notiks uz vietas pasākuma dienā.

Dalīties
Translate »