Siguldas novada jaunieši aicināti piedalīties improvizācijas meistarklasē “Kļūdīties ir forši”

 

Siguldas novada pašvaldības projekta “reStarts” ietvaros 6. augustā, plkst. 15:00, notiks improvizācijas meistarklase”Kļūdīties ir forši”, ko vadīs Mairita Rosicku – Strūbergu. Aktivitātes mērķis ir veicināt jauniešu motivāciju, mudināt nebaidīties pieļaut kļūdas un, ja arī tādas gadās, tad neapstāties pie tā, bet turpināt ceļu uz savu mērķi. Improvizācijas teātris ir vieta, kur iemāca apzināties kļūdas un to radītās sajūtas, pieņemt kļūdas, noslāpēt tās pilnībā vai arī izmantot savā labā, lai pilnvērtīgi baudītu darba, radošos un dzīves procesus. Meistarklase notiks JIC “Mērķis”, Raiņa ielā 3, Siguldā.

Projekta “reStarts” mērķis ir atbalsta sniegšana jauniešiem Covid- 19 pandēmijas seku mazināšanai, jauniešu pašapziņas un emocionālās labklājības celšana, nepieciešamo zināšanu un prasmju apguve, lai sniegtu iespēju jauniešiem atkal iesaistīties vietējās kopienas aktivitātēs, mācību klātienes procesā.

Galvenās projekta aktivitātes:  individuālās kouča nodarbības, sarunu vakari, smieklu joga, zemes mākslas / Lend Art pasākums pie jūras ar nakšņošanu, meistarklase – veselīgo smūtiju un našķu pagatavošanai, komandas veidošanas meistarklase, grafiti mākslas meistarklase, improvizācijas u.c. meistarklases, aktivitātes balstot uz jauniešu dzīves un mācīšanās prasmju apgūšanu – mērķu sasniegšanu, savas ikdienas plānošanu, iekļaušanos komandā, pozitīvas domāšanas veidošanu un krīzes situāciju pārvarēšanu, sevis iepazīšanu un resocializēšanos, veselīga dzīvesveida veicināšanai, kvalitatīva brīvā laika pavadīšanai un piederības sajūtas stiprināšanai.

 

Pieteikšanās improvizācijas meistarklasei, rakstot:

uz tel. nr. 25611040 (Gunita)
uz e-pastu merkis@sigulda.lv

Aktivitāte ir BEZMAKSAS, vietu skaits ierobežots.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023. gadam ietvaros.

Dalīties
Translate »