Komunikācijas darbnīcas Smiltenes vidusskolā

Uzsākot jauno mācību gadu, ikvienam ir izaicinājums atgriezties mācību vidē, kas ir nepārtraukti mainīga. Iepriekšējais mācību gads attālinātā režīmā radījis arī iekšējās pārmaiņas gan audzēkņiem, gan skolotājiem. Komunikācija – iekšējā, savstarpējā ir jūtami ieguvusi citus ieradumus. Paši jaunieši atzīst, ka izsjūt trauksmi savstarpējā saziņā – gan satiekoties, gan sazinoties attālināti. Trūkst arī iemaņu ieklausīties.

Tādēļ Smiltenes vidusskola 2. un 3. septembrī 9. un 10. klašu skolēniem organizē grupu nodarbības, kas tiks īstenotas projekta “Esi pamanāms” ietvaros.

Tiks īstenotas komunikācijas darbnīcas gan sevis izziņai, gan savstarpējai sapratnei un sadarbībai tiks veidotas ar neformālās izglītības metodēm. Katras darbnīcas sākumā dalībnieki “iesildīsies” – atjaunos savstarpējo saziņu, iepazīsies “no jauna”. Sekos diskusija, saruna par iekšējiem resursiem un komunikācijas elementiem ar citiem līdzcilvēkiem. Nodarbības ietvaros paredzēti vairāki saskarsmes uzdevumi, kuru pamatuzdevums ir piedzīvot savstarpējo mijiedarbību un to analizēt, tādējādi mācīties labāk sazināties, uzklausīt, respektēt citu pieejas, novērtēt. Noslēgumā notiks izvērtējums – piefiksējot gan savus mācīšanās punktus, gan analizējot savstarpējo, grupas komunikāciju.

Darbnīcas ietvars:

Ievads

  1. Iepazīšanās. Uzdevums – 4 satikšanās. Diskusijas.
  2. Atraisīšanās. Uzdevums – 2.1. Draudzības kārtis. 2.2. Cilvēku Bingo
  3. Uzdevums – Sarunu Šovs
  4. Komunikācijas uzdevumi. Uzdevumi – Kalkulators. Figūras. Misija 21.
  5. Izvērtējums. Uzdevumi – Kāršu spoguļi.

 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam finansējuma ietvaros. 

Dalīties
Translate »