Projekta “Izzini, izbaudi, izdari, izaudz “Altonā”” plānotās aktivitātes oktobrī

 

Projekta “Izzini, izbaudi, izdari, izaudz “Altonā”” ietvaros oktobrī jauniešiem būs iespēja piedalīties nodarbībās vairākos projekta ciklos:

Projekts “Izzini, izjūti, izdari, izaudz “Altonā” ir izstrādāts ar mērķi palīdzēt Torņakalna apkaimes jauniešiem mazināt Covid-19 pandēmijas radītās sekas, nodrošinot gan individuālu atbalstu problēmu risināšanā, gan radot atbilstošus apstākļus kvalitatīva brīvā laika pavadīšanai. Tādējādi, tiks paaugstinātas jauniešu zināšanas, prasmes, kompetences, veicināta viņu iniciatīva, radošums un socializēšanās, sekmēta jauniešu pašsajūta, paaugstināta pašapziņa un radīts prieks, lietderīgi un interesanti izmantojot brīvo laiku vienaudžu sabiedrībā.

Pieteikties projekta aktivitātēm iespējams zvanot/sūtot ziņu vai rakstot WhatsApp 26100777 vai rakstot e-pastu uz projektsjauniesiem@gmail.com vai kā savādāk paziņojot par savu vēlmi piedalīties aktivitātēs. Vietu skaits ir ierobežots!

Vairāk informācijas meklējiet biedrības “Altona” tīmekļa vietnē. Visos pasākumos tiks fotografēts un filmēts publicitātes nolūkos.

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros īstenotā projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

Dalīties
Translate »