Ogres novada pašvaldība jauniešu atbalstam īstenos projektu “Nesēdi mājās – strādā ar sevi!”

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas izsludinātajā projektu konkursā atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai tika  iesniegts un apstiprināts jauniešu projekts “Nesēdi mājās-strādā ar sevi”,  Ķeguma pilsētas, Birzgales, Tomes, Rembates  pagasta jauniešiem un tiem jauniešiem, kas mācās Ķeguma Komercnovirziena vidusskolā vai Birzgales pamatskolā, vecumā no 13-19 gadiem. Projektā plānots iesaistīt arī jauniešus ar ierobežotām iespējām, kam ir mācīšanās grūtības.

Jau šajā sezonāli aktīvajā un vasarīgajā laikā uzsākam pirmo projekta aktivitāšu īstenošanu, iesaistot 20 jauniešus, kam nepieciešams uzlabot savu mentālo veselību, tādā veidā veicinot emocionālā, garīgā  un fiziskā stāvokļa uzlabošanu caur jaunu zināšanu apguvi, emociju un iespaidu radīšanu, motivēšanu, socializēšanos, kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu.

Pirmā aktivitāte notiks 27.jūlijā, kur jaunieši neformālā vidē aicināti uz sportisku rītu Ķegumā, kur tiksies ar iedvesmas personību, jauniešu kustības Latvijā “Ghetto Games” dibinātāju un līderi Raimondu Elbakjanu. Pasākums būs veltīts tam, lai projektā iesaistītos jauniešus gan saliedētu, gan dotu viņiem motivāciju tālākai dzīvei un mudinātu tiekties uz savu mērķu sasniegšanu. Pasākums būs aktīvs, ar iesildošiem fiziskajiem vingrinājumiem, lai jauniešus iedrošinātu un motivētu saglabāt, uzturēt aktīvu dzīvesveidu arī turpmāk. Aktivitātē piedalīsies arī psihologs, kā ārējais jauniešu emocionālā un psiholoģiskā stāvokļa novērotājs.

Projektā paredzētas arī citas aktivitātes: Smieklu joga un Koučinga individuālās nodarbības katram projektā iesaistītam jaunietim un, protams, noslēguma saliedēšanās pasākums ar atskatu uz projekta laikā sasniegto, piedzīvoto un pieredzēto, ar radošām darbnīcām.

Projekta rezultātā tiks veidotas un uzlabotas jauniešu saskarsmes un socializēšanās spējas, veidota  piederības sajūta un pašapziņa, uzlabota jauniešu fiziskā sagatavotība un veselība caur dažādām aktīvām nodarbēm, tādā veidā sekmējot arī kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, veicināta jauniešu motivācijas celšana un psihoemocionālā stāvokļa uzlabošana kā arī sagatavotība turpmākajām mācībām.

Projekta Nesēdi mājās – strādā ar sevi”  īstenos no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim, projektam  piesaistītais finansējums: EUR 8101,30.

 

Pieteikšanās dalībai un kontaktinformācija saziņai abiem jūlijā plānotajiem pasākumiem, un  ieskats pārgājiena programmā šeit:

Pieteikšanās uz sportisku rītu ar iedvesmas personību: https://ej.uz/tiksanas_iedvesmas_personiba

 

Projekts “Nesēdi mājās – strādā ar sevi!” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”.

Dalīties
Translate »