Nīcas apkaimes jaunieši dodas pieredzes apmaiņā uz Kuldīgu

Nīcas apkaimes jauniešiem 23. augustā sniegta lieliska iespēja, doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centru, projekta “EJAM TĀLĀK” ietvaros, kura aktivitātes finansē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Aicināti Nīcas apkaimes 7. līdz 12. klases jaunieši. Pieredzes braucienā būs gan sarunas un iespēja iepazīties ar Kuldīgas jaunatnes centru, gan izdevība papildināt zināšanas un satikt jaunus cilvēkus. Būs iespēja piedalīties meistarklasē un iepazīt jaunas profesijas. Visi izdevumi ir apmaksāti, tai skaitā – ceļš, aktivitātes un pusdienas.

Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centrs piedāvā novada jauniešiem brīvajā laikā nodarboties ar dažādām aktivitēm, darboties radošajās darbnīcās, rīko projektu rakstīšanas vakarus, tematiskos vakarus, kā arī iespēju jauniešiem piedalīties vietējos projektu konkursos.

Projekta “EJAM TĀLĀK” mērķis ir veicināt jauniešu neformālo interešu grupu izveidi Nīcas un tuvāko pagastu, ciemu teritorijās, lai tādējādi radītu jauniešiem atbalstošu, motivējošu vidi un vairotu jauniešu ticību savām spējām, atbildības uzņemšanos par savas dzīves kvalitātes celšanu un vietējās kopienas attīstību. Projekta “EJAM TĀLĀK” laikā līdz decembra beigām tiks organizētas vairākas meistarklases, lekcijas, sarunu vakari un arī pieredzes braucieni uz citām pašvaldībām.

Aktivitāti organizē biedrība “Keep the Change” kopā ar Nīcas jauniešu centru.

Vairāk informācijas par turpmākajiem projektiem un aktivitātēm – https://www.facebook.com/keepthechangelatvia.

 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.

Dalīties
Translate »