Neformālās kultūrizglītības pasākums “Tuvu spēļu vakars ar “Ziedoņa klasi””

 

11. septembrī, no 16:00 – 20:00, Jelgavas novadā, Brankās norisināsies neformālās kultūrizglītības pasākums “Tuvu spēļu vakars ar “Ziedoņa klasi””. Pasākuma ietvaros jauniešiem būs iespēja piedzīvot izlaušanās spēli “Blēņas un pasakas”, ar kuras palīdzību bērni un jaunieši komandās attīstīs caurviju prasmes, kā arī iegūs izpratni par latviešu kultūru un literāro mantojumu.

Lai jauniešiem būtu iespēja radoši izpausties, tiks organizēta radošā darbnīca ar Kartupeļu Lauka Radio. Tajā dalībniekiem būs iespēja apgleznot auduma maisiņus ar kartupeļu nospiedumiem, kartupeļu zīmējumiem, veicinot jauniešu radošās izpausmes un līdzdalību. Lai attīstītu radošās rakstīšanas prasmes pasākumā būs pieejama arī Ziedoņa muzeja darbnīca.

Visu pasākuma laiku jauniešiem brīvā veidā būs iespēja spēlēt dažāda veida izglītojošas un attīstošas spēles, kurās tiks stiprinātas dalībnieku zināšanas par personības izaugsmi, mentālo un fizisko veselību, spēļu nozīmi personības attīstībā, mazinot Covid-19 pandēmijas izraisīto seku ietekmi.

Plkst. 18.00 notiks saruna ar personīgās produktivitātes treneri Kristapu Kravali. Sarunas laikā runāsim par laika plānošanu, enerģijas menedžmentu un to, kā ieviest vērtīgus ieradumus jaunajā mācību gadā. Par labu un pozitīvu noskaņojumu jauniešiem visu pasākuma laiku rūpēsies DJ LOCCA, taču dienas noslēgumā, plkst. 19.30 muzicēs Miks Dukurs.

Pasākums tiek organizēts, vadoties un ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Pasākuma vieta: Branku Bērnu un Jauniešu iniciatīvu centrs “Tuvu”, Saules iela 2, Brankas

Pasākuma dalībniekiem nav nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, reģistrācija notiks uz vietas pasākuma dienā.

Dalīties
Translate »