Ķeguma, Tomes, Birzgales, Rembates un Glāžšķūņa jauniešiem iespēja doties divu dienu pārgājienā projekta “Nesēdi mājās-strādā ar sevi” ietvaros

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas izsludinātajā projektu konkursā atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai tika  iesniegts un apstiprināts jauniešu projekts “Nesēdi mājās-strādā ar sevi”,  Ķeguma pilsētas, Birzgales, Tomes, Rembates  pagasta jauniešiem un tiem jauniešiem, kas mācās Ķeguma Komercnovirziena vidusskolā vai Birzgales pamatskolā, vecumā no 13-19 gadiem. Projektā plānots iesaistīt arī jauniešus ar ierobežotām iespējām, kam ir mācīšanās grūtības.

Jau šajā aktīvajā un vasarīgajā laikā uzsākta pirmo projekta aktivitāšu īstenošana, iesaistot 20 jauniešus, kam nepieciešams uzlabot savu mentālo veselību, tādā veidā veicinot emocionālā, garīgā  un fiziskā stāvokļa uzlabošanu caur jaunu zināšanu apguvi, emociju un iespaidu radīšanu, motivēšanu, socializēšanos, kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu.

Otrā projekta aktivitāte plānota daudz plašāka, radošāka un spēcinās arī fizisko sagatavotību. Tiks organizēts divu dienu (nakts) pārgājiens 29.07.21-30.07.21 pa Ķeguma apkaimes teritoriju un Tomes mežiem, vairāku kilometru garumā, ar radošām nodarbēm (alpīnisms, ugunskura veidošana, pončo taisīšana u.c.)  un izklaides elementiem (Lazer Tag mežā, orientēšanās naktī/pa dienu), tādā veidā sekmējot jauniešu kvalitatīva brīvā laika pavadīšanu, uzlabojot emocionālo  un garīgo labsajūtu, saliedēšanās stiprināšanu. Būs arī izglītojoša satura lekcijas, lai veicinātu jauniešu zināšanu papildināšanu par tēmām, kas saistītas ar pilsonisko līdzdalību, patriotismu, pirmās palīdzības sniegšanu, topogrāfiju.

Projektā paredzētas arī citas aktivitātes: Smieklu joga un Koučinga individuālās nodarbības katram projektā iesaistītam jaunietim un, protams, noslēguma saliedēšanās pasākums ar atskatu uz projekta laikā sasniegto, piedzīvoto un pieredzēto, ar radošām darbnīcām.

Projekta rezultātā tiks veidotas un uzlabotas jauniešu saskarsmes un socializēšanās spējas, veidota  piederības sajūta un pašapziņa, uzlabota jauniešu fiziskā sagatavotība un veselība caur dažādām aktīvām nodarbēm, tādā veidā sekmējot arī kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, veicināta jauniešu motivācijas celšana un psihoemocionālā stāvokļa uzlabošana kā arī sagatavotība turpmākajām mācībām.

Projekta Nesēdi mājās – strādā ar sevi”  īstenos no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim, projektam  piesaistītais finansējums: EUR 8101,30.

 

Pieteikšanās dalībai un kontaktinformācija saziņai abiem jūlijā plānotajiem pasākumiem, un  ieskats pārgājiena programmā šeit:

Pieteikšanās divu dienu pārgājienam šeit: https://ej.uz/pargajiens_2021_kegums

 

Projekts “Nesēdi mājās – strādā ar sevi!” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”.

Dalīties
Translate »