Jaunieši Ludzā ir aicināti piedalīties projektā “Savējais starp savējiem”

2021.gada 16.augustā plkst. 11.00 biedrības “Akvārijs” telpās, Ludzā, projekta “Savējais starp savējiem” ietvaros notiks tikšanās ar projekta “Proti un Dari” dalībniekiem. Nodarbības laikā tiks pastāstīts par projektu, par mērķiem, par pieteikšanās iespējām. Tiks izplānotas turpmākās aktivitātes, kurās dalībnieki varēs pieteikties.

Projekta “Savējais starp savējiem” mērķis ir sniegt jauniešiem iespēju socializēties, tostarp sekmēt jauniešu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu un nodrošināt atbalstu karjeras izvēlē un plānošanā.

Pasākuma galvenās aktivitātes:

  • Jauniešu satikšanās un iespēja socializēties.
  • Iepazīšanās ar vienaudžiem Proti un Dari dalībniekiem.
  • Informācijas saņemšana par projekta mērķi, aktivitātēm, un tā ietekmi uz jauniešiem.
  • Rīcības plāna izstrādāšana katram dalībniekam.
  • Kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas saplānošana.
  • Karjeras konsultanta un mentora konsultāciju saplānošana.

Dalībai pasākumā var reģistrēties: https://www.facebook.com/groups/1023730345110213

Pasākums notiks Meldru ielā 7a, Ludzā.

Kontaktpersona:
Skaidrīte Deksne,
m.t. 27342065.

Dalīties
Translate »