Bezmaksas psiholoģiskā atbalsta grupas un konsultācijas jauniešiem Latgalē

Bezmaksas psiholoģiskā atbalsta grupas un konsultācijas jauniešiem Latgalē

 

Reaģējot uz esošo situāciju saistībā ar Covid-19 pandēmiju un tās ietekmi uz jauniešiem, biedrība “Papardes zieds” piedāvā psiholoģiskā atbalsta nodarbības klasēm un jauniešu grupām Līvānu novadā, Preiļu novadā, Riebiņu pagastā, Krāslavas novadā, Rēzeknes novadā un Rēzeknē. Grupas dalībniekiem, kuri nodarbības laikā ir sapratuši, ka vēlētos sarunu ar psihologu, tiek piedāvāts pieteikties 1 līdz 2 bezmaksas psihologa konsultācijām, kuru laikā ir iespējams gūt atbildes uz sev būtiskiem jautājumiem, kā arī izstrādāt turpmākās rīcības plānu.

„Papardes zieds” veiktā izpēte Latgales reģionā rāda, ka daudzu jauniešu psihiskā veselība šobrīd ir kritiskā stāvoklī. Redzamas nomāktības un izolētības sajūtas pazīmes, piemēram, puse no aptaujātajiem jauniešiem norādījuši, ka nekad vai tikai dažreiz spēj rast prieku, 26,3% atzinuši, ka bieži vai gandrīz visu laiku jūtas vientuļi. Saskaņā ar rezultātiem 19% aptaujāto Latgales jauniešu vismaz reizi ir domājuši par pašnāvību, savukārt 5,2 % par savas dzīves izbeigšanu domā bieži vai gandrīz visu laiku. Jaunieši savās atbildēs atzīst emociju vadības grūtības, paaugstinātu stresa līmeni un nepietiekamas zināšanas, kā to noturēt veselīgā līmenī. Apmēram puse aptaujāto norādījuši, ka savā ikdienā nesaņem pietiekami daudz atbalsta, lai justos labāk.

Mērķa grupa: 13 – 25 gadus veci jaunieši no augstāk minētajām pašvaldībām.

Atbalsta grupu nodarbības mērķis: Veicināt izpratni par psihiskās veselības nozīmi, sniegt psiholoģisko atbalstu, normalizēt emocijas un to nozīmi jaunieša dzīvē, uzlabot zināšanas par iespējamajām psihoemocionālajām grūtībām un to risināšanas iespējām.


Galvenie pārrunājamie jautājumi:

  • sabiedrībā valdošie priekšstati par psihisko veselību;
  • emocijas, to atpazīšana, vadīšana un nozīme cilvēka dzīvē;
  • stress, tā cēloņi, izpausmes, sekas un mazināšanas taktikas;
  • biežāk sastopamās psihiskās veselības grūtības jauniešu vidū (trauksme, depresija);
  • kā rīkoties, lai palīdzētu sev un citiem, kur meklēt palīdzību, ja nācies saskarties ar psihiskās veselības traucējumiem.


Atbalsta grupas norise:

  • vienas atbalsta grupas nodarbības ilgums ir 60-90 minūtes;
  • nodarbības vada izglītoti veselības veicināšanas konsultanti (sabiedrības veselības speciālisti, psihologi u.c. speciālisti);
  • nodarbības tiek organizētas ZOOM platformā, bet nodarbību vadītāji ir pazīstami arī ar Microsoft Teams platformu, un ir spējīgi pielāgoties;
  • pēc nodarbības tās dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja pieteikties individuālai psihologa konsultācijai.

 

Pieteikšanās:

Lai pieteiktu klasi vai grupu bezmaksas nodarbībai, aizpildiet šo pieteikuma formu: https://ej.uz/pieteikt_grupu vai rakstiet uz janis@papardeszieds.lv vai zvaniet 26515234.

 

Laika posmā no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 5. decembrim biedrība „Papardes zieds” piedalās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) un Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajā programmā „Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”. Projekta ietvaros paredzēts īstenot tiešsaistes grupu nodarbības par psihisko veselību, kā arī nodrošināt bezmaksas psihologa konsultācijas Latgales jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Dalīties
Translate »