Bauskas novada jauniešus aicina uz orientēšanās piedzīvojumu “Tūrists savā pilsētā”

Lai sniegtu iespēju izzināt un atklāt Bauskas novada teritoriju, projekta “Mans novads-mans atbalsts” ietvaros, septembrī novada jaunieši un iedzīvotāji aicināti piedalīties orientēšanās spēlē/piedzīvojumā “Tūrists savā pilsētā”, kas tiks organizēts četros posmos.

Orientēšanās piedzīvojums notiek četros posmos;

 • Pirmais posms Codes pagasts, starts pie Codes pamatskolas, 5.septembrī plkst. 16:00.
 • Otrais posms Bauskas pilsēta, starts pie Mogo fitnes kluba, 11.septembris plkst. 13:00.
 • Trešais posms Ceraukstes pagasts, starts pie Ceraukstes kultūras nama, 18.septembris plkst. 16:00.
 • Ceturtais posms Mežotnes pagasts, starts Garozas parkā, 25.septembris plkst. 16:00.

Lai piedalītos:

 • Jāizveidot komanda 2 – 5 cilvēku sastāvā (dalībnieku vecumam nav ierobežojumu, bet jāņem vērā, ka bērniem līdz 16 gadu vecumam jābūt kopā ar vecākiem vai pilngadīgu pavadošo personu);
 • Komandai uzdevuma veikšanai nepieciešama viena viedierīce ar lejuplādētu “Actionbound” lietotni, fotokameru un pieeju mobilajiem datiem, lai fiksētu atrastos kontrolpunktus.

Reģistrācija:

 • Sākotnējā reģistrācija sūtot pieteikumus e-pastu uz rotberga@bauska.lv . Pieteikumā jānorāda komandas dalībnieku vārds, uzvārds, komandas kapteiņa kontakttālrunis;
 • Reģistrācija pasākuma dienā.

Orientēšanās sacensību gaita: 

 • Orientēšanās sacensības notiek grafikā norādītajās teritorijās, to norises teritorijas attēlotas sacensību kartēs, kas sacensību dienā tiks izsniegta katrai komandai pirms starta;
 • Pēc starta komanda dodas trasē ar nolūku atrast sacensību kartē norādītos kontrolpunktus, kurus komanda var meklēt brīvi izvēlētā secībā;
 • Komanda pēc brīvas izvēles apmeklē sacensību kartē norādītos kontrolpunktus, kurus reģistrē lejuplādētajā lietotnē “Actionbound”, noskenējot QR kodu. Dažos no kontrolpunktiem jāveic papildus uzdevums, kura atbilde jāreģistrē lietotnē;
 • Orientēšanās sacensību kontrolpunktu meklēšanai un uzdevumu izpildei tiek dots laiks līdz pusotrais stundai, īsi pirms šī laika komandai jāreģistrējas arī pēdējā kontrolpunktā, kas atradīsies netālu no starta un finiša punkta, tikai pēc tam lietotnē “Actionbound” iespējams norādīt, ka komanda ir finišējusi;
 • Ja komanda pēdējo kontrolpunktu reģistrē pēc norādītā laika, tās rezultāts nekvalificējas kopējai ieskaitei;
 • Kontrolpunktiem ir dažādas vērtības, kuras saskaitot kopā tiek iegūts rezultāts. Arī pareizi atbildēti/izpildīti papilduzdevumi dod punktus – savukārt nepareizi izpildīti/atbildēti uzdevumi punktus noņem no kopēja rezultāta.
 • Uzvar komanda, kura sacensību laikā ir ieguvusi lielāku rezultātu. Vienāda rezultāta gadījumā, augstāku vietu ieņem komanda, kura distanci ir veikusi īsākā laikā.
 • Ja komandas dalībnieki bojā, noplēš vai kā citādi fiziski ietekmē kontrolpunktus, neievēro Nolikuma noteikumus, nereģistrē finišu noteiktajā laikā, tās rezultāts nekvalificējas kopējai ieskaitei.

Noteikumi dalībniekiem: 

 • Orientēšanās sacensību dalībnieki maršrutu var veikt tikai ejot vai skrienot. Aizliegts izmantot velosipēdus, automašīnas vai jebkādus citus transportlīdzekļus;
 • Sacensības notiek saskaņā ar šo Nolikumu un spēkā esošajiem Ceļu satiksmes noteikumiem (http://likumi.lv/doc.php?id=90585);
 • Atļauts pārvietoties tikai pa koplietošanas ceļiem, ietvēm;
 • Aizliegts pārvietoties pa privātīpašumu, bojāt to;

 

 • Komandai visā orientēšanās sacensību laikā ir jābūt kopā, ir aizliegts kontrolpunktus meklēt individuāli. Par šī Nolikuma noteikuma pārkāpšanu organizatori drīkst piemērot 100 soda punktus visai komandai;
 • Ar savu parakstu reģistrācijas anketā komandas dalībnieki apliecina, ka ir iepazinušies ar Nolikumu, ievēros Ceļu satiksmes noteikumus, uzņemas pilnu atbildību par savu drošību un veselības stāvokli, kā arī piekrīt sacensību laikā uzņemto foto, video un audio materiālu publicēšanai.

Orientēšanās sacensību karte

 • Pēc tehniskās instruktāžas katrai komandai tiks izsniegta sacensību karte ar atzīmētiem kontrolpunktiem;
 • Katra komanda atbild par savu karti, tai sacensību laikā jāatrodas pie komandas.

Atbildība

 • Reģistrējoties katrs dalībnieks ar savu parakstu apstiprina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot doto pasākuma nolikumu un sacensību rīkotāja norādījumus, kā arī ir atbildīgs par savu veselības stāvokli.
 • Organizatori ir tiesīgi šī nolikuma pārkāpuma gadījumā diskvalificēt dalībnieku.
 • Neparedzētu apstākļu gadījumā, organizatori var manīt nolikumu, par to laicīgi informējot visus dalībniekus.

 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.

 

Dalīties
Translate »