Bauskas novada jaunieši aicināti piedalīties projekta “Mans novads – mans atbalsts” aktivitātēs

No 2021. gada 2. – 8. augustam, notiks projekta “Mans novads – mans atbalsts” pasākumi, kas paredzēti Bauskas novadā dzīvojošajiem jauniešiem. Projektu īsteno Bauskas novada pašvaldība, lai nodrošinātu atbalsta pasākumus jauniešiem Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai.

Projekta ietvaros notiks dažādas aktivitātes grupās, kas jauniešiem dos iespēju socializēties, veicināt piederības sajūtu un pašapziņu, tā mazinot psihoemocionālās veselības riskus, kas radušies Covid-19 pandēmijas ietekmē, tāpat šīs aktivitātes dod iespēju apgūt jaunas prasmes un paaugstināt kompetences dažādās jomās, kas var pavērt iespēja atrast profesiju nākotnē. Dažādas grupu aktivitātes , balstoties uz jauniešu vēlmēm un vajadzībām.

Jaunieši katru trešdienu un ceturtdienu tiksies Jauniešu teltī Korfa dārzā.

2. augustā Rītausmu parkā, 3. augustā Dāviņu jauniešu idejas mājas pagalmā un 4. augustā Codes pagasta jauniešu domnīcas pagalmā notiks Karikatūru un graffiti meistarklases ar Bruno Bahu.

Urbānās kultūras raksturojošā mākslas veida – grafiti nodarbībā jaunieši uzzinās, kas īsti ir graffiti, kas raksturo kvalitatīvu ielu mākslu, bet kas uzskatāms par vandālismu. Tāpat jaunieši varēs iepazīt mūsdienu grafiti kultūras pirmsākumus, kā arī kļūt par ielu māksliniekiem savās lapās. Jaunieši apgūs dažādus tehniskus paņēmienus, kā izveidot personalizētus un stilizētus uzrakstus, kas var atklāt katra īpašo mākslinieka stilu.

Karikatūru zīmēšanas meistarklasē būs iespēja uzzināt, kas īsti ir karikatūra. Kādām īpašībām jāpiemīt māksliniekam, lai būtu labs karikatūrists? Jaunieši uzzinās, kā nopelnīt naudu ar karikatūru zīmēšanu un kādas priekšrocības ir šim mākslas žanram? Pasākuma dalībniekiem būs iespēja trenēties būt karikatūristiem, izmēģinot “tips & tricks”, kā vieglāk uzzīmēt dažādas situācijas. Nodarbības laikā katram būs iespēja uzzīmēt arī savu pirmo, īsto karikatūru.

4. augustā notiks Orientēšanās parkā “Korfa dārzā” pie Jauniešu telts (starts no plkst. 14:00) visu dienu jauniešiem būs iespēja orientēties Korfa dārza apkārtnē, izpildot gan sportiskus, gan zināšanu uzdevumus, iepazīstot savu novadu un sekmējot kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu.

Tāpat 4. augustā, plkst. 10:00 jaunieši no Bauskas dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Iecavas jauniešu centru, lai dalītos pieredzē un pastāstītu par saviem hobijiem un aktualitātēm, notiekošo un citām sev svarīgiem tematiem. Tādējādi jaunieši būs iespēja iepazīt un veicināt kopienas un piederības sajūtu, un kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku.

5. augustā, no plkst. 14:00, Korfa dārzā notiks radošās aktivitātes, kuru laikā jaunieši varēs apgūt sapņu ķerāju veidošanas prasmes. Tāpat būs iespēja atstāt savu veltījumu uz audekla novadam – pilsētai, šoreiz ziedu veidolā.

6.augustā, plkst. 16:00, jaunieši no Bauskas un Codes pagasta dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Uzvaras jauniešu telpu, dalīties pieredzē un gūt iedvesmu iepazīstot savu vienaudžu veidotās aktivitātes, hobiju.

 

Projekta ietvaros kopumā plānotas šādas galvenās aktivitātes: grupu nodarbības, psihologa individuālas konsultācijas, radošās nodarbības, aktivitātes un pasākumi jauniešiem, kuros jaunietis ir ne tikai dalībnieks, bet arī plānoto aktivitāšu īstenotājs realizācijas procesā, grupu brīvā laika aktivitātes – pārgājieni, orientēšanās ar tūrisma elementiem, velo braucieni, sporta spēles un citas aktivitātes dažādu sociālo grupu jauniešiem, tādējādi integrējot vienaudžu vidū arī NEET jauniešus un uzlabojot sociālās prasmes vienaudžu vidū, sadarbības aktivitātes ar Bauskas novada Sociālo dienestu un novada skolām, vienlaikus preventīvi veicinot dažādu riska grupu jauniešu piederības sajūtu, profesiju apguves apmācības sadarbībā ar mācību centru, kā arī tikšanās ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem (influenceriem). 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam finansējuma ietvaros.

Dalīties
Translate »