Balvu novada jauniešus informēs par emocionālā atbalsta iespējām

Projekta "Labsvaibs" pasākum plakāts

 

Projekts #Labsvaibs pasludina šo rudeni par jauniešu labbūtības laiku. Šomēnes Balvu novada jauniešiem būs iespēja runāt par emocionālā atbalsta iespējām. Tāpēc 1. oktobrī, plkst. 16:00, “Arnitas labsajūtu darbnīcā” jauniešiem būs iespēja tikties ar Ritu Kuzņecovu un Arnitu Melbergu, lai kopā baudot vasaras našķus, runātu par to, kā risināt konfliktus, un veidotu jauniešu iespēju karti.

Pasākumā ir aicināti piedalīties jaunieši no 13 gadu vecuma. Dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc dalībai nepieciešams reģistrēties novada jauniešu centros: Balvu Bērnu un jauniešu centrs, Viļakas jauniešu iniciatīvu centrs.

 

Projekta mērķis ir mazināt COVID- 19 pandēmijas sekas Ziemeļlatgales jauniešu vidū, veicinot jauniešu līdzdalību un veidojot aktīvo jauniešu komandu- Jauniešu domi – tālākas sadarbības veicināšanai un sistemātiska atbalsta sniegšanai, kā arī piedāvājot uz jauniešu vajadzībām balstītas aktivitātes.

Visa projekta ietvaros plānotas aktivitātes: jauniešu atbalsta grupas izveide un darbība, atbalsta aktivitātes no jauniešu vienaudžiem, piedzīvojumu nakts organizēšana, “Labs vaibs”, dažādu profesiju iepazīšana, SUP-dvesma- brīvā laika aktīva pavadīšana, pašizaugsmes darbnīca, psihoemocionālās veselības uzlabošanas aktivitātes, psihologiem un psihiatriem sniedzot konsultācijas, digitālo prasmju uzlabošanas mēnesis.

Informācija par pasākumu pieejama Balvu novadā esošo Jauniešu centru/telpu sociālajos kontos Facebook un Instagram.

Dalīties
Translate »