Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem Covid-19 krīzes apstākļos

 

Riebiņu apvienības pārvalde aicina 14-16 gadus vecus Riebiņu, Galēnu, Sīļukalna, Silajāņu, Rušonas, Stabulnieku jauniešus iesaistīties projektā “Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem Covid-19 krīzes apstākļos”. Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.gadam ietvaros.

Projekta mērķis ir nodrošināt atbalsta pasākumus jauniešiem COVID-19 pandēmijas seku mazināšanai, veicināt zināšanu un prasmju apguvi, piederības sajūtu vietējai kopienai, sniegt jauniešiem iespēju socializēties un sekmēt brīvā laika pavadīšanu, tādā veidā mazinot jauniešu psihoemocionālās veselības riskus.

 

Aktivitātes septembrī:

16. septembris – Karjeras konsultanta konsultācija

16. septembris – ZOOM platforma, lekcija “Laika plānošanas un pašorganizētības pamatprincipi jauniešiem”

24. septembris – Foto orientēšanās Riebiņos

25. septembris – Foto, video un montāžas meistarklase

 

Priekšā vēl daudz citu nodarbību un piedzīvojumu, jo aktivitātes turpināsies līdz pat decembrim.

 

Plānotie rezultāti un ilgtspēja: Veicināta 30 jauniešu jaunu zināšanu un prasmju apguve, nodrošināta sagatavotība turpmākajām mācībām un darbam, paaugstināta pašapziņa, sekmēta jauniešu kvalitatīva brīvā laika pavadīšana un preventīvi mazināts jauniešu psihoemocionālās veselības riskus pandēmijas laikā. Ar projekta palīdzību plānots realizēt jauniešu vajadzības – vēlme socializēties, nepalikt izolētiem, uzlabot savas spējas un prasmes, nepazaudēt esošās zināšanas, vēlme iedvesmoties, vairāk izprast esošās un nākotnes iespējas, vajadzība saglabāt savu mentālo un emocionālo veselību.

Projekta organizators: Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvalde

Projekta norise: 2021.gada 16.septembris- 2021. gada 30.decembris


Dalībai projektā pieteikties jaunieši aicināti rakstot:

sanita.kabakova@riebini.lv vai zvanot 65392868

Dalīties
Translate »