Āra spēles Rūjienā, Ipiķos, Vilpulkā, Jeros, Naukšēnos un Mazsalacā

 

No 2021. gada 23. augusta līdz 1. septembrim jaunieši un ģimenes ar bērniem aicinātas piedalīties āra spēļu aktivitātēs Rūjienā, Ipiķos, Vilpulkā, Jeros, Naukšēnos un Mazsalacā.

No plkst. 14.00 līdz 16.00 pēcpusdienā 23. augustā Rūjienā, 24. augustā Ipiķos, 25. augustā Vilpulkā, 26. augustā Jeros, 27. augustā Mazsalacā, 29. augustā Naukšēnos no plkst. 13.00, 30. augustā un 1. septembrī Rūjienā ikviens aicināts izmēģināt četras lielās āra spēles: Jengu, Cirku, Domino un mešanu mērķī, kā arī dažādas galda spēles.

Spēļu pēcpusdienas organizē Rūjienas multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs.  Projekta mērķis ir īstenot aktivitātes, kas balstītas uz jauniešu vajadzībām un vēlmēm, kas paaugstinātu kompetences un ļautu iepazīt pašiem sevi. Aktivitātes palīdzēs jauniešiem atgriezties sabiedrībā, mazinās Covid-19 radīto seku ietekmi un veicinās emocionālo labklājību saņemot atbalstu no jaunatnes darbiniekiem.

 Projekts “Atkal satikties” tiek īstenots no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. oktobrim, finansē no Valsts budžeta programmā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.” Īstenotājs – Valmieras novada pašvaldība, Rūjienas multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs. Budžets – 10 000,00 EUR

Dalīties
Translate »